Meld feil

I Meld feil-funksjonen kan du registrere ulike typer feil du kommer over i kommunen.

Meld feil her

Du kan melde om feil innenfor følgende områder:

  • vann
  • avløp
  • renovasjon
  • veier
  • parker
  • miljø/forurensning
  • idrett
  • slukket gatelys

For andre typer feil kan du kontakte servicetorget.

Beskriv skaden/feilen så godt som mulig, slik at saksbehandler får nok informasjon til å vurdere saken.

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett, og er kun tilgjengelig for den som behandler meldingen din.

Akutte hendelser

Hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke registreres her, men meldes inn via vakttelefoner. Finn riktig vakttelefon her.

Publisert av Karoline Lext. .