Meld feil

Akutte hendelser

Hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke registreres her, men meldes inn via vakttelefoner. Finn riktig vakttelefon her.

Meld feil

I Meld feil-funksjonen (VOF) kan du registrere feil og mangler. Se listen under for fullstendig oversikt over hva du kan melde feil om. 

Meld feil her

Meld feil

Renovasjon/avfall

Eksempler på feil du kan melde innen renovasjon/avfall:

 • Bestilling/bytte av søppeldunk
 • Avfall er ikke blitt hentet
 • Søppeldunk er ødelagt
Idrett og bad

Eksempler på feil du kan melde innen idrett og bad:

 • Hærverk
 • Mangler i hall/bane
 • Renhold/søppel
 • Ødelagt utstyr
 • Vedlikehold
Park og uteområder

Eksempler på feil du kan melde innen park og uteområder:

 • Forsøpling
 • Hærverk
 • Vedlikehold
 • Mangler
 • Skader/feil
Vann og avløp

Eksempler på feil du kan melde innen vann og avløp:

 • Lukt
 • Rotter
 • Mangler
 • Problemer i/rundt bekker
 • Fjorder i/rundt fjorder
 • Skader/feil med vanntrykk
 • Skader/feil kloakk
 • Skader/feil kum
 • Vannkvalitet
 • Tilbakeslag
Vei

Eksempler på feil du kan melde når det gjelder vei:

 • Forsøpling
 • Hærverk
 • Vedlikehold
 • Ulike mangler
 • Veimerking/skilt
 • Skader i/ved vei og sykkelvei
Gatelys

Du kan melde om slukkede gatelys. Disse meldingene går direkte til Lyse.

For andre typer feil og mangler kan du kontakte kommunen.

Beskriv skaden/feilen så godt som mulig, slik at saksbehandler får nok informasjon til å vurdere saken.

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett, og er kun tilgjengelig for den som behandler meldingen din.