Meld om feil

Tusen takk for at du sier ifra til oss! Vi er tilstede i hele kommunen og ordner opp i store og små utfordringer som oppstår.

Meld om feil på gatelys

Feil på gatelys, eller lys i parker og friområder må du melde fra om til Lyse.

Meld om feil til Lyse 

Meld om feil til kommunen

Du kan melde om feil og mangler på vann og avløp, nedgravde renovasjonsbeholdere, natur og miljø,  idrettsanlegg, dagsturhytta, uteområder, veier og sykkelstier. For å melde feil på renovasjonsbeholdere som ikke er nedgravd må det benyttes appen “Min Renovasjon” eller på  www.tommekalender.no.

Meld om feil til kommunen

Søk etter adressen eller klikk på riktig sted i kartet. Da vet vi hvor feilen befinner seg. Beskriv feilen så godt du kan, slik at vi kan vurdere saken. Meldingen din går direkte til fagfolk som kan ordne opp. Etter at du har meldt feil, kan du se status. Du får også en oversikt over feil som andre har meldt inn. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på siden, og er kun tilgjengelig for de som behandler meldingen din.

Akutte hendelser

Akutte hendelser skal meldes inn via vakttelefonen. Finn oversikt over døgnåpne vakttelefoner.