Meld feil

Du kan melde om feil og mangler på vann og avløp, renovasjon, natur og miljø, kommunens bygg og idrettsanlegg, uteområder, veier og sykkelstier.

Feil på gatelys, eller lys i parker og friområder må du melde fra om til Lyse. 

Meld om feil til kommunen her

Meld om feil til Lyse her

Beskriv skaden/feilen så godt som mulig, slik at saksbehandler får nok informasjon til å vurdere saken.

Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på siden, og er kun tilgjengelig for den som behandler meldingen din.

Akutte hendelser

Hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke registreres her, men meldes inn via vakttelefoner. Finn riktig vakttelefon her.