Viktig melding

Koronavirus

Her har vi samlet all aktuell informasjon om Covid-19. 

Informasjon om koronavirus

Information about Coronavirus

 

Barn og unge

Viktig melding

Varsel om økt foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 1. januar 2021

Se den foreslåtte prisøkningen på våre barnehagesider og SFO-sider om prisøkningen. Prisendringen er med forbehold, da handlings- og økonomiplanen blir endelig behandlet politisk 17. desember.