Borgerlig vielse

Det er viktig at dere leser igjennom informasjon nedenfor før innsending av skjema.

Hvilke skjema må fylles ut før bestilling av vielse?

Før vielsen, skal Skatteetaten bekrefte at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er inntil fem - seks uker, så vær ute i god tid.

Følgende skjema må fylles ut og sendes Skatteetaten:

 • Egenerklæringer.
 • Forlovererklæringer.
 • Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere.
 • Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til Folkeregisteret.

Etter Skatteetatens behandlingstid (inntil fem til seks uker):

 • Får dere tilsendt prøvingsattest fra Folkeregisteret.
 • Prøvingsattesten viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 
 • Attesten er gyldig i 4 måneder.
 • Send mottatt prøvingsattest elektronisk til Sola kommune v/politisk sekretariat, senest 1 uke før vielsen. 
Hvordan bestille tid for vielse hos kommunen?

Når dere har mottatt prøvingsattest fra Skatteetaten:

 • Klikk på skjemaløsningen "Registreringsskjema for vielse".
 • "Registreringsskjema for vielse" sendes inn tidligst 4 måneder, og senest 1 uke før ønsket dato for vielse.

Registreringsskjema for vielse

Se her for informasjon om utfylling av skjema og personvernserklæring

Når kan vi gifte oss?

Tidspunkt for vielse avtales tidligst 4 måneder før ønsket vielsesdato. 

Vielser gjennomføres:

 • som hovedregel mandag - fredag kl. 9-15
 • lørdag og søndag kl. 11-15 mot gebyr
 • når kapasitet og praktiske hensyn tillater det kan vielser foretas på andre tidspunkt mot gebyr.

Det legges ikke opp til vielser:

 • på såkalte røde dager
 • på «inneklemte» dager
 • ukene 14 og 26, 27, 28, 29 og 30.

Ved spørsmål ta kontakt med politisk sekretariat.

Vielser helger 2022
Vielser helger 2023
2023 Vigsler
Lørdag/Søndag
04.03. varaordfører Siv-Len Strandskog
05.03. varaordfører Siv-Len Strandskog
11.03. ordfører Tom Henning Slethei
12.03. ordfører Tom Henning Slethei
18.03. kommunedirektør Knut Underbakke
19.03. kommunedirektør Knut Underbakke
15.04. varaordfører Siv-Len Strandskog
16.04. varaordfører Siv-Len Strandskog
22.04. kommunedirektør Knut Underbakke
23.04. kommunedirektør Knut Underbakke
29.04. ordfører Tom Henning Slethei
30.04. ordfører Tom Henning Slethei
06.05. varaordfører Siv-Len Strandskog
07.05. varaordfører Siv-Len Strandskog
03.06. kommunedirektør Knut Underbakke
04.06. kommunedirektør Knut Underbakke
10.06. varaordfører Siv-Len Strandskog
11.06. varaordfører Siv-Len Strandskog
17.06. ordfører Tom Henning Slethei
18.06. ordfører Tom Henning Slethei

 

Hvor kan vi gifte oss?

Seremonien kan foregå i:
 

Lokalet reserveres via Sola kommune:

Lokalet reserveres via Sola kulturhus:

På forespørsel kan vielse skje andre steder.

Hva koster det?

For personer bosatt i Sola kommune:

 • Vielse er gratis på Sola rådhus og på seremonirommet innenfor kommunens åpningstid.
 • Kontakt Sola kulturhus for leiepris av Sola ruinkyrkje.
 • For vielser utenfor kommunens åpningstider vil det kreves et gebyr på 1000 kroner. 
 • Er det ønskelig at kommunen stiller med vitner vil det kreves et gebyr på 500 kroner (kun på forespørsel og innenfor ordinær åpningstid).
 • Eventuelle gebyr faktureres i etterkant av vielsen.

For personer bosatt i andre kommuner, eller utlandet:

 • Gebyr på 1500 kroner (uansett tid for vielse).
 • Kontakt Sola kulturhus for leiepris av Sola ruinkyrkje.
 • Er det ønskelig at kommunen stiller med vitner vil det kreves et gebyr på 500 kroner (kun på forespørsel og innenfor ordinær åpningstid).
 • Gebyr faktureres i etterkant av vielsen.
Hvilke språk kan velges?

Vielsen kan foregå på:

 • norsk eller engelsk
 • for andre språk må paret selv sørge for tolk
Hvordan foregår seremonien?

Før seremonien:

 • Paret, vitner og gjester møter 15 minutter før avtalt tid. 
 • Paret og vitner viser gyldig legitimasjon.

Under seremonien:

 • Seremonien varer i 10-15 minutter.
 • Vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse.
 • Ønskes diktlesing avklares dette på forhånd. 
 • Paret, vitner og vigsler signerer vigselsprotokollen. 
 • Fotografering/filming etter avtale med vigsler.

Utveksling av ringer:

 • Gis beskjed om ved bestilling, eller til vigsler før seremonien starter.

Kunstneriske innslag:

 • Bestilles og avtales på forhånd.
 • Bekostes av paret selv.

Etter seremonien:

 • Kommunen sender en bekreftet kopi av vigselsmelding til prøvingsmyndighetene innen tre virkedager etter vielsen.
 • Kopi av vigselsmelding sendes til ekteparet. Vigselsmeldingen fungerer som midlertidig vigselsattest inntil ekteparet mottar endelig attest fra Folkeregisteret.
Tekst i vigselsformularet (leses opp)
In English

Civil wedding ceremonies

This is a non-religious ceremony conducted by Sola municipality. You can book a ceremony with us and we will contact you to confirm if a solemnizer is available.

Book a civil ceremony here

The time for the wedding ceremony will be agreed no earlier than 4 months before the preferred wedding date. 

Ceremonies are available:

 • Monday to Friday: Between 9-15.
 • Saturday and Sunday: Between 11-15, for a fee.
 • Other times may be considered for a fee.

Please note that there are no ceremonies bookable on the following days:

 • On so-called red days (Bank Holidays).
 • On "squeeze" days.
 • On the following holiday weeks: 15, 26, 27, 28, 29, 30.

If you require witnesses arranged by Sola Council:

 • This is possible Monday to Friday, between 9-15.
 • A fee of NOK 500 will be required. 

If you have any questions, please contact the political secretariat.

Where to have your ceremony:

Costs, details of fees:

 • Civil marriage is free for people living in Sola municipality, in vigselsrom and seremonirom within the municipality's opening hours. This also applies to couples who are not residents in Norway. 
 • For weddings at other times and places, a fee of NOK 1000 will be required.
 • For weddings for people residing in other municipalities, a fee of NOK 1500 will be required.

Language

 • The wedding ceremony can take place in Norwegian or English.
 • For other languages, the couple must provide an interpreter.

Solemnizers in Sola municipality:

 • Mayor Tom Henning Slethei 
 • Deputy Mayor Siv-Len Strandskog
 • Chief Municipal Executive Knut Underbakke
 • Municipal Attorney Joakim Zahl Fjell
 • Attorney Njål Horpestad
 • Janne Stangeland Rege (Høyre)
 • Anja Endresen (Venstre) 

Submission of documents:

 • Before the ceremony, the couple must make sure that self-declarations, maid of statements and certificates are sent to the National Registry to verify that the conditions for marriage have been met.
 • The National Registry will then issue a test certificate valid for four months. This must be sent to Sola municipality/political secretariat: vigsel@sola.kommune.no, as soon as possible or no later than one week before the wedding ceremony.
 • All questions related to the test certificate must be addressed to the population register at your regional tax office (Skatteetaten).
 • The final marriage certificate will be submitted by the population register and sent to you by mail.

Overview of forms

The wedding ceremony:


Before the ceremony

 • The couple, witnesses and guests must meet at least 15 minutes before the agreed time.
 • You must wait outside the ceremony room until you get ushered inside.

During the ceremony

 • The ceremony lasts between 10-15 minutes.
 • The wedding ceremony itself takes place when the solemnizer reads a fixed text for civil marriage.
 • At the end of the ceremony you, the witnesses and the solemnizer will sign your names on the marriage protocol.
 • Photographing and filming is allowed during and after the ceremony in agreement with the solemnizer.

Rings

 • If you wish to exchange rings, you must notify us beforehand, preferably when you agree the time of the ceremony.
 • You can also notify the solemnizer before the ceremony begins.

After the ceremony

 • The municipality sends a wedding announcement to the population register (Skatteetaten) within three days after the marriage ceremony.
 • A copy will be sent to the couple. This acts as a temporary marriage certificate until you receive the final marriage certificate from the population register.

Standard text - Procedure for a civil marrage (PDF, 77 kB) 

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51653301

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30