Borgerlig vielse

Kommunen har ansvaret for borgerlig vielse. En borgerlig vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn. 

Det er viktig at dere leser igjennom all informasjon nedenfor før innsending av skjema.

Information in English

Hvilke skjema må fylles ut før bestilling av vielse?

Før vielsen skal Skatteetaten bekrefte at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er inntil fem - seks uker, så vær ute i god tid.

 På nettsiden til Skatteetaten finner du skjema og veiledning

 • Egenerklæringer.
 • Forlovererklæringer.
 • Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere.
 • Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til Folkeregisteret.

Etter Skatteetatens behandlingstid (inntil fem til seks uker):

 • Får dere tilsendt prøvingsattest fra Folkeregisteret.
 • Prøvingsattesten viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 
 • Attesten er gyldig i 4 måneder.
 • Send mottatt prøvingsattest elektronisk til Sola kommune v/politisk sekretariat, senest 1 uke før vielsen. 

Hvordan bestille tid for vielse?

Når dere har mottatt prøvingsattest fra Skatteetaten kan dere bestille tid for vielse hos kommunen via skjemaløsningen "Registreringsskjema for vielse". Skjemaet sendes inn tidligst 4 måneder, og senest 2 uker før ønsket dato for vielse.
 

Registreringsskjema for vielse

Informasjon om utfylling av skjema og personvernserklæring

Hvem kan vie?

Ordfører Janne Stangeland Rege og varaordfører Jess Milter har etter ekteskapsloven § 12b direkte vigselsmyndighet. I tillegg er følgende personer oppnevnt som vigslere i Sola kommune:

Gruppeledere: 

 • Anne Marie Lund (Høyre)
 • Bjarte Kristiansen (Senterpartiet)
 • Tom Henning Slethei (Fremskrittspartiet)
   

Fra kommuneadministrasjonen:

 • Knut Underbakke (kommunedirektør) 
 • Joakim Zahl Fjell (kommuneadvokat) 
 • Njål Horpestad (advokat)

Når kan vi gifte oss?

Vielser tilbys hele året med visse unntak spesifisert under. 
Tidspunkt for vielse avtales tidligst 4 måneder før ønsket vielsesdato.

Vielser gjennomføres som hovedregel:

 • mandag - fredag kl. 9-15. 
 • lørdag og søndag kl. 11-15 mot gebyr, se oversikt under.
 • når kapasitet og praktiske hensyn tillater det kan vielser foretas på andre tidspunkt mot gebyr.


Det legges ikke opp til vielser:


Oversikt vielser helg 2024:

Vielser helger
Dato Vigsler
11.05. kommunedirektør
12.05. kommunedirektør
01.06. kommunedirektør
02.06. kommunedirektør
17.08. kommunedirektør
18.08. kommunedirektør
09.11. varaordfører
10.11. varaordfører
23.11. kommunedirektør
24.11. kommunedirektør
07.12. kommunedirektør
08.12. kommunedirektør

 

Foto av Sola rådhus - Klikk for stort bilde

 

Hvor kan vi gifte oss?

Seremonien kan foregå i:

På forespørsel kan vielse skje andre steder.

Hva koster det?

For personer bosatt i Sola kommune:

 • Vielse er gratis på Sola rådhus og på seremonirommet innenfor kommunens åpningstid.
 • Kontakt Sola kulturhus for leiepris av Sola ruinkyrkje.
 • For vielser utenfor kommunens åpningstider vil det kreves et gebyr på 2000 kroner. 
 • Er det ønskelig at kommunen stiller med vitner vil det kreves et gebyr på 500 kroner (kun på forespørsel og innenfor ordinær åpningstid).
 • Eventuelle gebyr faktureres i etterkant av vielsen.

 

For personer bosatt i andre kommuner, eller utlandet:

Gebyr på 2500 kroner (uansett tid for vielse).

 • Kontakt Sola kulturhus for leiepris av Sola ruinkyrkje.
 • Er det ønskelig at kommunen stiller med vitner vil det kreves et gebyr på 500 kroner (kun på forespørsel og innenfor ordinær åpningstid).
 • Gebyr faktureres i etterkant av vielsen.


De som har utenlandsk pass, må ha gyldig oppholdsgrunnlag i Norge på vielsesdagen.

Hvis det ifølge prøvingsattesten er usikkert om du har gyldig oppholdsgrunnlag, må du ta med dokumentasjon på dette på vielsesdagen.

UDI: Krav til dokumentasjon

 

Hvilke språk kan velges?

Vielsen kan foregå på norsk eller engelsk. For andre språk må paret selv sørge for tolk.

Hvordan foregår seremonien?

Før seremonien

 • Paret, vitner og gjester møter 15 minutter før avtalt tid. 
 • Paret og vitner viser gyldig legitimasjon.


Seremonien 

 • Varer i 10-15 minutter.
 • Vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse.
 • Ønskes diktlesing avklares dette på forhånd. 
 • Paret, vitner og vigsler signerer vigselsprotokollen. 
 • Fotografering/filming etter avtale med vigsler.
   

Utveksling av ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Beskjed om dette gis ved bestilling, eller til vigsler før seremonien starter. 

Kunstneriske innslag
Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dette oppgis i bestillingen og avtales på forhånd. Nødvendig utstyr til dette må ordnes og bekostes av paret selv.
 

Etter seremonien
Kommunen sender en bekreftet kopi av vigselsmelding til prøvingsmyndighetene innen tre virkedager etter vielsen.

Kopi av vigselsmelding sendes til ekteparet. Vigselsmeldingen fungerer som midlertidig vigselsattest inntil ekteparet mottar endelig attest fra Folkeregisteret.

 

Lovdata: For tekst i vigselsformularet (leses opp) 

Her kan du lese mer om å gifte seg

Artikkelliste