Hva gjør vi?

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i kommunen, og er bindeleddet mellom ordfører, administrasjonen og eksterne aktører. Vi tilrettelegger for kommunens politiske organer og sørger for at formelle prosesser fungerer. 

Du kan henvende deg til politisk sekretariat

 • for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet
 • hvis du har spørsmål om stortingsvalg eller kommunestyrevalg
 • hvis du ønsker å bli meddommer eller har spørsmål rundt utnevnelsen av meddommere
Ansvarsfordeling

Politisk sekretariat har tre ansatte, og er organisatorisk plassert i organisasjonsavdelingen, avdeling innbygger og politikerkontakt.

Mildrid Heimvik, leder
mildrid.heimvik@sola.kommune.no
+ 47 51653312  
+47 915 46 816 

Ansvarlig for:

 • kommunestyre
 • formannskap
 • kommuneplanutvalg
 • valgstyre
 • utvalg for plan og miljø
 • klagenemd
 • meddommere


Annelise E. Dommersnes, rådgiver
annelise.engelsvold.dommersnes@sola.kommune.no
+47 51653310

Ansvarlig for:

 • administrasjonsutvalg
 • lønnsutvalg
 • utvalg for levekår
 • utvalg for oppvekst og kultur
 • eldreråd
 • funksjonshemmedes råd
 • valg
   

Hege Helen Hamre, konsulent
hege.helen.hamre@sola.kommune.no
+ 47 51653301

Ansvarlig for:

 • ordfører / varaordfører
 • borgerlige vielser

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51653301

Kart