Jobb i Sola kommune

I Sola kommune er vi opptatt av å levere bærekraftige tjenester til og sammen med innbyggerne våre! Våre ansatte jobber for at Sola kommune skal være et godt sted å bo og arbeide.

Raushet, mestring og mot

Vår visjon er «ansvar for hverandre» og vi jobber etter verdiene raushet, mestring og mot. Verdiene skal være en rød tråd i alt vi gjør, og måten vi jobber og løser samfunnsoppdraget vårt på.

I Sola får du jobbe sammen med dyktige, kompetente og motiverte kolleger. Vi har over 50 virksomheter og mange spennende fagmiljø.

Som arbeidsgiver er vi opptatt av å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere! Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet eller hull i CV-en.

Velkommen som jobbsøker hos oss!

Ledige stillinger

Vi bruker Webcruiter som rekrutteringsløsning. Her får du oversikt over våre ledige stillinger, og du kan laste opp søknad, CV og vedlegg. Du kan logge inn så mange ganger du ønsker for å redigere søknaden din frem til søknadsfristen er utløpt.

Vi har dessverre ikke anledning til å ta imot åpne søknader i Webcruiter. Dersom du ønsker å jobbe som tilkaller ved sykehjem, institusjon eller i skole/barnehage kan du ta direkte kontakt med virksomhetsleder på e-post.

Greit å vite før du søker

Språkkrav

Arbeidsspråket i Sola kommune er norsk. Språkkravet i den enkelte stillingen avhenger av arbeidsoppgavene i stillingen. Hva som er språkkravet i den enkelte stillingen står det mer om i stillingsannonsen. Du må selv dokumentere at dine norskferdigheter oppfyller kravene til stillingen.
Du finner mer informasjon om språkkrav, norskkurs og norskprøve på kompetansenorge.no.

Offentlig søkerliste

Sola kommune er som offentlig virksomhet pliktig til å lage en offentlig søkerliste. Søkerlisten skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bostedskommune for hver søker. Du kan søke om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Hovedprinsippet i offentlig forvaltning er åpenhet. HR vurderer søknader om unntak fra offentlig søkerliste. Når vi skal vurdere en søknad om unntak fra offentlig søkerliste, må vi vurdere kravet om meroffentlighet opp mot din begrunnelse om fritakDu får skriftlig beskjed dersom søknaden din ikke blir innvilget.

Politiattest

Det står opplyst i stillingsutlysningene våre dersom det er krav om politiattest i stillingen. Du kan ikke søke om politiattest før du har fått tilbud om stilling. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved tiltredelse. Du må levere gyldig politiattest til nærmeste leder før du begynner i stillingen. Du kan lese mer om politiattest på politiets nettsider..

Autorisasjon

Noen stillinger krever en spesiell godkjenning eller autorisasjon. Dette gjelder spesielt for helsepersonell. Hvis stillingen du søker krever autorisasjon, oppgir du HPR-nummeret ditt når du søker. Du kan lese mer om autorisasjon på nettsidene til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

MRSA/ tuberkulose

Personer som skal arbeide med barn, syke eller pleietrengende må levere egenerklæringsskjema om tuberkulose og MRSA til leder før du starter i stillingen. Hvis du får tilbud om stilling hos oss med krav om egenerklæring får du tilsendt skjema sammen med arbeidsavtalen.