Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Hvis meldingen også omfatter søsken, må du sende én bekymringsmelding for hvert barn.

Barn og ungdom kan også selv ta kontakt med barnevernet. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Telefon: 51 65 33 00. Utenom arbeidstid: 51 89 91 67/51 89 90 00
Personlig oppmøte: Rådhusvegen 21, 4050 Sola
E-post: epost@sola.kommune.no.
Post: Barnevernet Sola, postboks 99, 4097 Sola
Elektronisk skjema:

Send en bekymringsmelding

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Du kan være anonym

Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken større troverdighet.

Meldeplikt

Offentlige myndigheter og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. 

Les mer om meldeplikt her.

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den ikke er seriøs. Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, skal stå i forhold til meldingens innhold og skal ivareta barnets beste. Barneverntjenesten iverksetter tiltak om nødvendig. 

Kontaktinfo

Barnevernstjenesten
Tlf: 51 65 35 40 (37)
Mob: 488 90 967

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.15-15.15

Akutte henvendelser utenom arbeidstid

51 89 91 67 eller 51 89 90 00