Besøkshjem

Hva er et besøkshjem?

Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn/ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre. 

Hvilke krav stilles til et besøkshjem?

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Det stilles ingen krav om utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet det legges størst vekt på. Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom. Besøkshjemmet kan gjerne ha egne barn.

Det stilles krav om utvidet politiattest.

Ønsker du å være besøkshjem?

Ta kontakt med Sølvi Broadhurst. Telefon: 51 65 35 09/474 51 376  eller epost: solvi.broadhurst@sola.kommune.no

Kontaktinfo

Barnevernstjenesten
Tlf: 51 65 35 40 (37)
Mob: 488 90 967

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse:
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.15-15.15

Akutte henvendelser utenom arbeidstid

51 89 91 67 eller 51 89 90 00