Jeg ønsker å få fritidskontakt (støttekontakt)

Hva er en fritidskontakt?

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.

Fritidskontakten kan ha ansvaret for en person eller for en gruppe. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper.

Hvem kan få fritidskontakt?

Du kan søke om å få fritidskontakt på bakgrunn av sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale utfordringer eller nedsatt funksjonsevne.

 

Hvordan søke om å få fritidskontakt?

Søk om helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

Hva kan jeg forvente om jeg får en fritidskontakt?

Du kan enten få en individuell fritidskontakt eller bli med i en aktivitetsgruppe.

Individuell fritidskontakt

Du får tildelt en fritidskontakt, og sammen finner dere ut hvordan dere vil organisere tiden deres og hvilke aktiviteter dere vil gjøre.

Aktivitetsgruppe

I aktivitetsgruppene møtes fritidskontakten(-e) sammen med flere deltakere. Gruppene blir satt sammen etter fritidsinteresser, alder, kjønn, bosted og diagnoser.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.