Ønsker du å bli tilsynsperson i fosterhjem?

Hva er en tilsynsperson?

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner.

Tilsynspersoner bør være personer som barnet har eller kan få tillit til, og som har gode forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven for det enkelte barnet. Personen bør ha en mest mulig uavhengig rolle til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten om barnets beste.

For å kunne jobbe som tilsynsperson må du fremlegge politiattest (saksbehandler i barneverntjenesten gir informasjon om dette når det er aktuelt).

Hvilke oppgaver har en tilsynsperson i fosterhjemmet?

En tilsynsperson passer på at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til plasseringen eller barneverntjenesten. Tilsynspersonen skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

Antall tilsynsbesøk og varighet

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller fram til barnet er 18 år.
  • Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene i det enkelte tilfelle gjør det nødvendig, men minst 4 ganger i året.
  • Tilsynets varighet er vanligvis inntil 4 timer per besøk, inkludert kjøring og rapportskriving.

Opplæring/veiledning

Tilsynspersonen mottar opplæring og veiledning fra saksbehandler i barneverntjenesten.
I den grad fylkesmannen/Bufetat arrangerer kurs for tilsynspersoner, vil Sola barneverntjeneste tilby dette til sine tilsynspersoner.

Ønsker du å være tilsynsperson?

Ta kontakt med barnevernsleder per telefon eller epost.

Kontaktinfo

Barnevernstjenesten
Tlf: 51 65 35 40 (37)
Mob: 488 90 967

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse:
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.15-15.15

Akutte henvendelser utenom arbeidstid

51 89 91 67 eller 51 89 90 00