Familiesenteret

Familiesenteret gir gratis psykisk helsehjelp til barn og ungdom i alderen 0-18 år bosatt i Sola. Mye av hjelpen gis gjennom foreldreveiledning. Ansatte har helsefaglig, pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn. Du vil møte godt kvalifisert personale som tar deg på alvor.

Dette kan vi hjelpe med

  • Situasjoner hvor barn/ungdom viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse eller sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen.
  • Situasjoner hvor foreldre strever med sykdom eller andre belastninger, og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen.
  • Hvis du strever i foreldrerollen.

Hva tilbyr vi?

Hvordan kontakter du Familiesenteret?

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Ta kontakt via elektronisk henvendelsesskjema nedenfor. 

Henvendelsesskjema til Familiesenteret 

Besvar alle spørsmålene så godt du kan slik at vi får nok informasjon til å forstå hva du/dere trenger hjelp til. Helsesykepleier, fastlege, barnehage, skole eller andre kan ved behov hjelpe deg med å fylle ut skjemaet.

Du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av en uke etter mottatt henvendelse. 

For ytterligere informasjon om Familiesenteret kan du ta kontakt på telefon eller epost. Ikke oppgi sensitiv informasjon på epost.


Journalføring og innsyn

Det opprettes helsejournal på alle som mottar hjelp fra Familiesenteret. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Hovedregelen er at det opprettes journal på barnet/den unge og at foreldre/foresatte har rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Familiesenteret bruker tilbakemeldingsverktøyet Feedback informert tjeneste (FIT) for å få tilbakemelding fra dere om dere opplever positiv utvikling og godt samarbeid. 

Mer informasjon

Ris og ros

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med tilbudet, kan du sende en klage til lederen av Familiesenteret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Dersom du er fornøyd med tjenesten vil vi gjerne høre om det også.

NB! På grunn av personvern må du ikke skrive personopplysninger her.