Sammen om barn og familie i Sola

 

Hjelp til de som trenger det

Sola kommune sitt mål er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Politikere og ansatte i Sola kommune, foreldre, frivillige lag og foreninger har sammen ansvar for å skape grunnlaget for at barn kan få en best mulig oppvekst, og for at barn og familier som trenger hjelp skal få hjelpen de trenger.

I kommunen har vi forebyggende innsatser og tiltak som skal fremme inkludering, god helse psykisk og fysisk, læring og mestring for alle. Kommunen har også hjelpetilbud til barn, ungdom og familier med behov for støtte og hjelp. Tilbudene skal være lett tilgjengelige.

Hva er Samhandlingsmodellen?

Over finner du Sola kommune sin modell for hvordan vi skal arbeide for at barn kan trives og ha en god utvikling. Her finner du informasjon om hva familie, venner og nettverk kan gjøre når barn og unge kan ha behov for støtte og hjelp, og hvor du kan henvende deg i kommunen.

Modellen gir informasjon om hvordan ansatte skal samarbeide med barn, ungdom og foresatte, og med andre ansatte, når barn eller familier strever eller er i en vanskelig situasjon.