Hjelp til barn og ungdom

Trenger du hjelp?


Du som er barn eller ungdom kan synes at det er vanskelig å vite om det som plager deg er noe du kan eller bør søke hjelp for.

For deg som er forelder er det også helt naturlig å være usikker på om barnet/ungdommen din har behov for hjelp eller ikke. Når du blir bekymret, er det som regel en grunn til det.  

Barn og unge viser at de har det vanskelig på ulike måter. De kan bli stille og tilbaketrukket, engstelige eller triste. Noen blir irritable og sinte, og kommer lett i konflikt med andre barn/unge og voksne. Andre blir overdrevent opptatt av sunn og kalorifattig mat, kropp og trening, og klarer kanskje ikke spise sammen med andre. Når barn/ungdom har det vanskelig, kan det også vise seg ved at de mangler motivasjon og energi for lek, skolearbeid, fritidsaktiviteter og venner. Vær oppmerksom på endringer. Tidlig hjelp kan øke sjansen for at barnet/ungdommen din raskere blir bedre.

For de fleste vil tilbudene i kommunen være tilstrekkelig. Skulle det være behov for mer spesialisert hjelp, vil de ansatte i kommunen hjelpe dere videre. Sola kommune samarbeider med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) på Sola om hvordan vi sammen kan gi rett og god hjelp til barn og unge i kommunen. 

Hvor kan du få hjelp?

Under kan du lese mer om hvor du kan få hjelp for ulike vansker som barn, unge eller familier kan oppleve.