PPT

 

Hva tilbyr vi?

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Vi vurderer behovet for
 • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
 • spesialundervisning for elever i grunnskolen
 • voksenopplæring på grunnskolens område
(Videregående skole har egen PP-tjeneste.)
 
Videre kan skoler og barnehager søke om hjelp til å utvikle gode og inkluderende læringsmiljø.
 

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT. 
 
Årsaker til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:
 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Fyll ut skjema og send det inn elektronisk.
PPT vil innhente pedagogisk rapport fra barnehage eller skole.  

Henvisningsskjema PPT

Fullmakt 

Har dere felles foreldreansvar, må du laste opp et fullmaktsskjema som er signert av den andre foresatte (den som ikke fyller ut skjema). Husk å ha denne klart før du fyller ut henvisningsskjemaet. Her finner du en mal for fullmakt som må skrives ut før den fylles ut for hånd og lastes opp i henvisningsskjemaet.

Du kan selv velge om du vil skanne fullmakten, eller om du vil ta et bilde av den med telefonen din. Tar du bilde med telefonen, må du sørge for at bildet er tydelig og at dokumentet er lesbart. Vi godtar filer som pdf., jpg., og png. 

Kontaktinfo til PPT

Rådgiverne våre er ofte ute i barnehager og skoler, og kan være vanskelige å nå på telefon. Legg igjen en beskjed på svarer eller send en e-post, så tar vi kontakt med deg så snart det lar seg gjøre.

Kontaktliste PPT: Barnehager i Sola
Sted Kontaktperson Telefonnummer E-post
Havnealléen barnehage Anne B. Fortier 917 84 608 E-post
Risnes barnehage Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 E-post
Snøde barnehage + åpen barnehage Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Ekofisk junior Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Tananger menighetsbarnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 bjorn.servoll@sola.kommune.no
Rodamyr barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 bodil.bergesen@sola.kommune.no
Jåsund barnehage Anja Evjen 456 53 214 anja.evjen@sola.kommune.no
Røyneberg barnehage Anja Evjen 456 53 214 anja.evjen@sola.kommune.no
Sømme barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 bjorn.servoll@sola.kommune.no
Sande barnehage Anne B. Fortier 917 84 608 E-post
Sørnes barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Stemvegen barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Solstrålen avd. Dravhaug barnehage Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 E-post
Solstrålen avd. Øygarden barnehage Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 jannicke.evertsen-hegreberg@sola.kommune.no
Eventyrberget barnehage Kjersti Nedreaas 456 33 078 E-post
The Children`s house Bodil Valheim Malmin 474 71 163 bodil.valheim.malmin@sola.kommune.no
Kornberget barnehage Anja Evjen 456 53 214 anja.evjen@sola.kommune.no
Hammaren barnehage Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Skadberg barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Sola barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Eikeberget barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Solahagen Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Hålandsmarka barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Tjelta barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Høgeholen barnehage Anne B. Fortier 917 84 608 anne.b.fortier@sola.kommune.no
Grannes barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
SIS barnehage Anja Evjen 456 53 214 anja.evjen@sola.kommune.no
Tjodmarken barnehage Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 guro.jakobsen.stranden@sola.kommune.no

 

Kontaktliste PPT: Skoler i Sola
Sted Kontaktperson Telefon E-post
Tananger ungdomsskole Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 hilde.marie.lorentzen@sola.kommune.no
Tananger Ungdomsskole Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 guro.jakobsen.stranden@sola.kommune.no
Storevarden skole Bodil Bergesen 474 53 495 bodil.bergesen@sola.kommune.no
Storevarden skole Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 bjorn.kjell.digernes@sola.kommune.no
Haga skole Kjersti Nedreaas 456 33 078 kjersti.nedreaas@sola.kommune.no
Haga skole Elin Fjellså 404 36 899 elin.fjellsa@sola.kommune.no
Sola ungdomsskole Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 hilde.marie.lorentzen@sola.kommune.no
Sola ungdomsskole Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 jannicke.evertsen-hegreberg@sola.kommune.no
Røyneberg skole Bodil Valheim Malmin 474 71 163 bodil.valheim.malmin@sola.kommune.no
Røyneberg skole Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 bjorn.kjell.digernes@sola.kommune.no
Skadberg skole Anja Evjen 456 53 214 anja.evjen@sola.kommune.no
Skadberg skole Bodil Valheim Malmin 474 71 163 bodil.valheim.malmin@sola.kommune.no
Sande skole Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 guro.jakobsen.stranden@sola.kommune.no
Sande skole Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 jannicke.evertsen-hegreberg@sola.kommune.no
Dysjaland skole Kjersti Nedreaas 456 33 078 kjersti.nedreaas@sola.kommune.no
Dysjaland skole Gro K. Østhus Sola 474 73 412 gro.kornelia.osthus.sola@sola.kommmune.no
Håland skole Anne B. Fortier 917 84 608 anne.b.fortier@sola.kommune.no
Håland skole Gro K. Østhus Sola 474 73 412 gro.kornelia.osthus.sola@sola.kommune.no
Grannes skole med forsterket tilbud Elin Fjellså 404 36 899 elin.fjellsa@sola.kommune.no
Grannes skole med forsterket tilbud Bodil Bergesen 474 53 495 bodil.bergesen@sola.kommune.no
Sola skole Bjørn Særvoll 479 71 883 bjorn.servoll@sola.kommune.no
Sola skole Anne B. Fortier 917 84 608 anne.b.fortier@sola.kommune.no
Kjerrberget ungdomsskole Anja Evjen 456 53 214 anja.evjen@sola.kommune.no
Kjerrberget ungdomsskole Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 guro.jakobsen.stranden@sola.kommune.no
Sola voksenopplæring Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 bjorn.kjell.digernes@sola.kommune.no

 

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse:
Sola kommune
PPT
Postboks 99
4097 Sola
 
Kontaktpersoner:
Leder Steinar Søraas
Telefon: 94530289
E-post: 
steinar.soraas@sola.kommune.no 
 
Merkantil Audhild Sirevaag
Telefon: 40436895

Kart