PPT

Vi holder sommerstengt uke 30 og 31 på grunn av ferieavvikling.

Hva tilbyr vi?

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov. Vi vurderer behovet for
 • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
 • spesialundervisning for elever i grunnskolen
 • voksenopplæring på grunnskolens område
(Videregående skole har egen PP-tjeneste.)
 
Videre kan skoler og barnehager søke om hjelp til å utvikle gode og inkluderende læringsmiljø.
 

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT. 
 
Årsaker til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:
 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Fyll ut skjema og send det inn elektronisk.
PPT vil innhente pedagogisk rapport fra barnehage eller skole.  

Henvisningsskjema PPT

Fullmakt 

Har dere felles foreldreansvar, må du laste opp et fullmaktsskjema som er signert av den andre foresatte (den som ikke fyller ut skjema). Husk å ha denne klart før du fyller ut henvisningsskjemaet. Her finner du en mal for fullmakt som må skrives ut før den fylles ut for hånd og lastes opp i henvisningsskjemaet.

Du kan selv velge om du vil skanne fullmakten, eller om du vil ta et bilde av den med telefonen din. Tar du bilde med telefonen, må du sørge for at bildet er tydelig og at dokumentet er lesbart. Vi godtar filer som pdf., jpg., og png. 

Kontaktinfo til PPT

Rådgiverne våre er ofte ute i barnehager og skoler, og kan være vanskelige å nå på telefon. Legg igjen en beskjed på svarer eller send en e-post, så tar vi kontakt med deg så snart det lar seg gjøre.

Kontaktliste PPT: Barnehager i Sola
Sted Kontaktperson Telefonnummer E-post
Havnealléen barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Risnes barnehage Bjørn Kjell Digernes 47485962 E-post
Snøde barnehage + åpen barnehage Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Ekofisk junior Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Tananger menighetsbarnehage Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Rodamyr barnehage Anne Fortier 47790373 E-post
Jåsund barnehage Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Røyneberg barnehage Anne Fortier 47790373 E-post
Sømme barnehage Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Sande barnehage Angelika Kittel 474 50 758 E-post
Sørnes barnehage Bodil Bergesen 47453495 E-post
Stemvegen barnehage Bodil Bergesen 47453495 E-post
Solstrålen avd. Dravhaug barnehage Anne Fortier 477 90 373 E-post
Solstrålen avd. Øygarden barnehage Anne Fortier 477 90 373 E-post
Eventyrberget barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
The Children`s house Oana Busuioc 474 71 163 E-post
Kornberget barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Hammaren barnehage Elin Fjellså 40436899 E-post
Skadberg barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Sola barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Eikeberget barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Solahagen Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Hålandsmarka barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Tjelta barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Høgeholen barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Grannes barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
SIS barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Tjodmarken barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Kontaktliste PPT: Skoler i Sola
Sted Kontaktperson Telefon E-post
Tananger ungdomsskole Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Storevarden skole Jorunn Lindland 456 33 078 E-post
Haga skole Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Sola ungdomsskole Angelika Kittel 474 50 758 E-post
Røyneberg skole Oana Busuioc 474 71 163 E-post
Skadberg skole Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Sande skole Oana Busuioc 474 71 163 E-post
Dysjaland skole Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Håland skole Angelika Kittel 474 50 758 E-post
Grannes skole med forsterket tilbud Anne Fortier 47790373 E-post
Sola skole Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Voksenopplæringen Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post

 

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse:
Sola kommune
PPT
Postboks 99
4097 Sola
 
Telefon:
Leder Steinar Søraas 94530289
Merkantil Audhild Sirevaag 40436895

Kart