PPT

 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler, og hjelper med å tilrettelegge opplæringen for barn og unge med spesielle behov.

Hva tilbyr vi?

Vi vurderer behovet for
 • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
 • spesialundervisning for elever i grunnskolen
 • voksenopplæring på grunnskolens område
(Videregående skole har egen PP-tjeneste.)
Videre kan skoler og barnehager søke om hjelp til å utvikle gode og inkluderende læringsmiljø.

Hvem kan få tilbudet?

Barnehager, skoler og foresatte kan søke om hjelp fra PPT. 
Årsaker til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:
 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Fyll ut skjema og send det inn elektronisk.
PPT vil innhente pedagogisk rapport fra barnehage eller skole.  

Henvisningsskjema PPT

Fullmakt 

Har dere felles foreldreansvar, må du laste opp et fullmaktsskjema som er signert av den andre foresatte (den som ikke fyller ut skjema). Husk å ha denne klart før du fyller ut henvisningsskjemaet. Her finner du en mal for fullmakt som må skrives ut før den fylles ut for hånd og lastes opp i henvisningsskjemaet.

Du kan selv velge om du vil skanne fullmakten, eller om du vil ta et bilde av den med telefonen din. Tar du bilde med telefonen, må du sørge for at bildet er tydelig og at dokumentet er lesbart. Vi godtar filer som pdf., jpg., og png. 

Kontaktinfo til PPT

Rådgiverne våre er ofte ute i barnehager og skoler, og kan være vanskelige å nå på telefon. Legg igjen en beskjed på svarer eller send en e-post, så tar vi kontakt med deg så snart det lar seg gjøre.

Kontaktliste PPT: Barnehager i Sola
Sted Kontaktperson Telefonnummer E-post
Havnealléen barnehage Anne B. Fortier 917 84 608 E-post
Risnes barnehage Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 E-post
Snøde barnehage + åpen barnehage Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Ekofisk junior Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
Tananger menighetsbarnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Rodamyr barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Jåsund barnehage Anja Evjen 456 53 214 E-post
Røyneberg barnehage Anja Evjen 456 53 214 E-post
Sømme barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Sande barnehage Anne B. Fortier 917 84 608 E-post
Sørnes barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Stemvegen barnehage Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Solstrålen avd. Dravhaug barnehage Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 E-post
Solstrålen avd. Øygarden barnehage Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 E-post
Eventyrberget barnehage Kjersti Nedreaas 456 33 078 E-post
The Children`s house Bodil Valheim Malmin 474 71 163 E-post
Kornberget barnehage Anja Evjen 456 53 214 E-post
Hammaren barnehage Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Skadberg barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Sola barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Eikeberget barnehage Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Solahagen Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Hålandsmarka barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Tjelta barnehage Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Høgeholen barnehage Anne B. Fortier 917 84 608 E-post
Grannes barnehage Gro Kornelia Ø. Sola 474 73 412 E-post
SIS barnehage Anja Evjen 456 53 214 E-post
Tjodmarken barnehage Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 E-post

 

Kontaktliste PPT: Skoler i Sola
Sted Kontaktperson Telefon E-post
Tananger ungdomsskole Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Tananger Ungdomsskole Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 E-post
Storevarden skole Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Storevarden skole Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Haga skole Kjersti Nedreaas 456 33 078 E-post
Haga skole Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Sola ungdomsskole Hilde Marie Lorentzen 404 36 896 E-post
Sola ungdomsskole Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 E-post
Røyneberg skole Bodil Valheim Malmin 474 71 163 E-post
Røyneberg skole Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post
Skadberg skole Anja Evjen 456 53 214 E-post
Skadberg skole Bodil Valheim Malmin 474 71 163 E-post
Sande skole Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 E-post
Sande skole Jannicke Evertsen-Hegreberg 474 50 758 E-post
Dysjaland skole Kjersti Nedreaas 456 33 078 E-post
Dysjaland skole Gro Kornelia Østhus Sola 474 73 412 E-post
Håland skole Anne B. Fortier 917 84 608 E-post
Håland skole Gro Kornelia Østhus Sola 474 73 412 E-post
Grannes skole med forsterket tilbud Elin Fjellså 404 36 899 E-post
Grannes skole med forsterket tilbud Bodil Bergesen 474 53 495 E-post
Sola skole Bjørn Særvoll 479 71 883 E-post
Sola skole Anne B. Fortier 917 84 608 E-post
Kjerrberget ungdomsskole Anja Evjen 456 53 214 E-post
Kjerrberget ungdomsskole Guro Jakobsen Stranden 907 80 933 E-post
Sola voksenopplæring Bjørn Kjell Digernes 474 85 962 E-post