Skolefritidsordningen - SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, og være tilpasset barnas behov.

12 timers gratis SFO i uken for 1. og 2. klasse

Fra og med høsten 2023 vil det være 12 timers gratis SFO i uken også for alle 2. klassingene. 

Dersom man har vanlig plass, vil 12 timer automatisk trekkes fra faktura hver måned. 
For en 100% kommunal plass uten andre moderasjonsordninger, vil det med dagens pris gi et fratrekk på 1565kr. Med forbehold om endringer. 

Det er opp til den enkelte SFO å administrere hvordan disse 12 timene kan benyttes ut fra de lokale forholdene.   

Søknad, endring og oppsigelse

Pris for kommunal SFO

Spesialtilbud

Kontaktinformasjon

 

Bestemmelser