Skolefritidsordningen - SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, og være tilpasset barnas behov.

Prisendring i matpenger i SFO fra 01.01.2024. Matpengene øker for 100 % plass til kr. 181,- og for 60 % plass til kr. 118,-.

12 timers gratis SFO i uken for 1. og 2. klasse

Fra og med høsten 2024 vil det være 12 timers gratis SFO i uken også for alle 3. klassingene. 

Dersom man har vanlig plass, vil 12 timer automatisk trekkes fra faktura hver måned. 
Det er også mulig å velge plasstypen som kun gir 12 timer gratis plass. 

Det er opp til den enkelte SFO å administrere hvordan disse 12 timene kan benyttes ut fra de lokale forholdene.   

Søknad, endring og oppsigelse

Pris for kommunal SFO

Spesialtilbud

Kontaktinformasjon

 

Bestemmelser