IKT i skolen

Google for utdanning

Alle elever og ansatte i grunnskolen i Sola kommune har en konto i tjenesten Google Workspace for Education (tidligere G-suite for Utdanning). Google Workspace for Education er er utviklet av Google, og gir elevene en skybasert kontorpakke. Denne fungerer like bra på PC, Mac, iPad, Chromebook og mobiltelefoner. Tjenesten er tilpasset utdanningssektoren og er gratis og reklamefri.

 • Dokumenter er en nettbasert tekstbehandler. 
 • Regneark er et nettbasert regneark. 
 • Presentasjoner er et nettbasert presentasjonsverktøy. 
 • Disk er en nettbasert fillagringsplass med ubegrenset lagringsplass. 
 • Gmail er en nettbasert e-postkonto. 
 • Chat er et meldings- og kommunikasjonsverktøy. 
 • Meet er et nettbasert møteverktøy. 
 • Google Classroom er en læringsplattform hvor lærer og elev samhandler digitalt, og hvor oppgaver og prøver distribueres og informasjon og inspirasjon formidles.


Innlogging

Elever og lærere logger seg inn på www.google.no ved å klikke på Logg inn-knappen og skriver inn sitt feidebrukernavn+@solaskolen.net som brukernavn og sitt vanlige feidepassord som passord.

Brukernavnet vil for eksempel se slik ut: 02onor@solaskolen.net 

Kontoene er administrert av Sola kommune, ikke av Google. Ved behov for å bytte passord, må eleven kontakte sin kontaktlærer. 


Databehandleravtale og personvern

Google Workspace for Education er reklamefri. Det betyr at når brukere er innlogget med sin solaskolen-konto vil de ikke få reklame når de bruker tjenestene som inngår i løsningen. Google Workspace for Education-kontoene skiller seg svært mye fra gmail-kontoer som Google tilbyr gratis til enkeltpersoner. Reklame, annonser og sporing av søk er ikke aktivert for elevenes Google-kontoer.

Innhold som er lagret i dokumenter eller på e-post, vil heller ikke bli skannet for å lagre profiler av brukerens interesser med tanke på annonsestyring.

Google Workspace for Education opererer i samsvar med GDPR

Det er elevene, lærerne og kommunen som eier alle data som er lagret. Kommunen har avtaler med Google som sikrer at dataene ikke kan utleveres til 3. part eller brukes av Google selv.

Sola kommune har inngått databehandleravtale med Google som i detalj regulerer hvordan Google behandler våre data. Avtalen sikrer at elevenes data ikke blir indeksert og brukt til å styre annonser eller bli utlevert til andre. Avtalen sikrer også at norsk lovgivning blir ivaretatt.

Google har engasjert uavhengige revisjonsfirma som kontrollerer at de overholder sine forpliktelser. Med jevne mellomrom publiseres det rapporter fra disse gjennomgangene. Rapportene ligger åpent tilgjengelig


Tilleggstjenester

Sola kommune har aktivert pålogget tilgang til tre tilleggstjenester for elevene: Google Maps, Google Takeout og Youtube. Tjenestene er ikke del av Google Workspace for Education, men Google tilbyr tjenestene i en sterkt begrenset versjon for utdanningskundene.

Etter å ha risikovurdert disse tilleggstjenestene, er vi trygge på at de er innenfor de rammene vi kan akseptere i skolen med hensyn til personvern og eksponering. 

Youtube (begrenset versjon)

Elever pålogget sin solaskolen-konto kan ikke:

 • få tilgang til innhold beregnet for voksne
 • motta målrettet reklame
 • lage kanaler, spillelister, historier, "shorts" eller laste opp videoer
 • se eller opprette live stream-arrangementer
 • se eller legge ut kommentarer
 • delta i live chat
 • kjøpe kanalmedlemskap, skapervarer, filmer og TV-programmer, Superchat og Super Stickers, eller delta i innsamlinger av YouTube Giving
 • bruke apper, inkludert YouTube Go, YouTube Music, YouTube Studio, YouTube TV og YouTube VR
 • få tilgang til andre funksjoner, inkludert:
  • Motta de fleste varslene
  • Koble til spillkontoer
  • Bruk inkognitomodus
  • Få tilpassede annonser
  • Aktiver eller deaktiver begrenset modus
Google Maps

Elever pålogget sin solaskolen-konto kan ikke:

 • få tilgang til funksjoner som krever betaling
 • lage offentlige innlegg, for eksempel kommentarer og anmeldelser
 • delta i Local Guides
 • slå på posisjonsloggen for Google Workspace for Education-kontoen deres
 • få tilgang til tidslinjen for Google Maps
 • dele posisjonen deres


Ofte stilte spørsmål

Hva er Google Workspace for Education?

Google Workspace for Education er en skytjeneste som inneholder programvarer som tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og ulike kommunikasjonsverktøy. Løsningen er utviklet for lærere og elever. 

Verktøyene i Google Workspace kan brukes på alle digitale enheter, nettbrett, iPad, PC, Chromebook og mobiltelefoner.
I Google Workspace er det enkelt for lærere og elever å samarbeide og dele. Elever og lærere oppretter, deler og redigerer filer i sanntid og samhandler i Google Classroom. Alle er på samme sted i prosessen, og arbeidet blir automatisk lagret i nettskyen. Elever og lærere har egen brukerkonto og ubegrenset lagring på eget område i nettsky.

Hva er Chromebook?

Chromebook er valgt som datamaskin i solaskolen. Chromebook bruker Chrome OS som er et operativsystem med lagring i nettskyen og inneholder flere lag av sikkerhet. 

Er elevenes personopplysninger sikret og beskyttet?

Elevenes Google Workspace for Education-konto er opprettet av Sola kommune og er beskyttet via avtale mellom kommunen og Google. Sola kommune er eier av alle elevdataene.  Les mer om personvern og sikkerhet.

Google kan ikke selge eller dele personopplysninger med tredjepart. Det er beskrevet noen unntak i personvernreglene til Google. Det er tilfeller der elevene ber om at informasjon deles, eller når lovverket krever at Google deler opplysningene. Dette er beskrevet i Google Workspaceavtalen og personvernreglene til Google. Les mer her.

Kan elevers data blir samlet, brukt og/eller analysert for reklame?

Nei. Google Workspace for Education-tjenestene vil ikke samle eller bruke dataene til elevene i reklame- eller profilering. 

Blir elevene utsatt for reklame i Google Workspace for Education?

Nei. Når elevene er logget inn i Solaskolens Workspace-konto, vil de ikke se noe reklame når de bruker en Workspacekjernetjeneste. Dette gjelder også Google Søk.

Kan hvem som helst motta/sende e-post fra/ til elevenes Gmail?

E-postkontoene er vanlige e-postkontoer. Alle som kjenner epostadressen kan sende epost. E-postadressene er ikke søkbare fra internett, og de er kun søkbare på samme skole.

Elevene lærer å håndtere bruk av epost. Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdighetene det undervises i, og digital kompetanse og dømmekraft er et av hovedmålene.

Kan elevene chatte med hvem som helst via Google chat?

Nei. Chat er åpen kun for intern kommunikasjon mellom solaskolen-kontoer. Det går ikke an å chatte med eksterne brukere. Det er heller ikke mulig å chatte anonymt og all bruk loggføres.

Kan elevene bruke solaskolen-kontoen til registrering i sosiale medier?

Ja. En solaskolen.net-konto kan brukes til å logge på andre tjenester med. Elevene må opprette en privat Google-konto dersom kontoen skal brukes til noe som ikke har med undervisningen å gjøre.

Hvem er ansvarlig for det som blir gjort med Google Workspace-kontoen?

Den enkelte elev er selv ansvarlig for det som blir gjort på sin egen konto. En Workspace-konto må ses på som en utvidelse til det som skjer i klasserommet, og de reglene som gjelder der.

Hva skjer med data når en elev slutter?

Brukerens Google-konto deaktiveres når eleven skrives ut av skolen. Konto og alle data slettes omtrent tre måneder etterpå.