IKT i skolen

Google for utdanning

Alle elever og ansatte i grunnskolen i Sola kommune har en konto i tjenesten Google Workspace for Education (tidligere G-suite for Utdanning). Google Workspace for Education er er utviklet av Google, og gir elevene en skybasert kontorpakke. Denne fungerer like bra på PC, Mac, iPad, Chromebook og mobiltelefoner. Tjenesten er tilpasset utdanningssektoren og er gratis og reklamefri.

  • Dokumenter er en nettbasert tekstbehandler. 
  • Regneark er et nettbasert regneark. 
  • Presentasjoner er et nettbasert presentasjonsverktøy. 
  • Disk er en nettbasert fillagringsplass med ubegrenset lagringsplass. 
  • Gmail er en nettbasert e-postkonto. 
  • Chat er et meldings- og kommunikasjonsverktøy. 
  • Meet er et nettbasert møteverktøy. 
  • Google Classroom er en læringsplattform hvor lærer og elev samhandler digitalt, og hvor oppgaver og prøver distribueres og informasjon og inspirasjon formidles.


Innlogging

Elever og lærere logger seg inn på www.google.no ved å klikke på Logg inn-knappen og skriver inn sitt feidebrukernavn+@solaskolen.net som brukernavn og sitt vanlige feidepassord som passord.

Brukernavnet vil for eksempel se slik ut: 02onor@solaskolen.net 

Kontoene er administrert av Sola kommune, ikke av Google. Ved behov for å bytte passord, må eleven kontakte sin kontaktlærer. 


Databehandleravtale og personvern

Google Workspace for Education er reklamefri. Det betyr at når brukere er innlogget med sin solaskolen-konto vil de ikke få reklame når de bruker tjenestene som inngår i løsningen. Google Workspace for Education-kontoene skiller seg svært mye fra gmail-kontoer som Google tilbyr gratis til enkeltpersoner. Reklame, annonser og sporing av søk er ikke aktivert for elevenes Google-kontoer.

Innhold som er lagret i dokumenter eller på e-post, vil heller ikke bli skannet for å lagre profiler av brukerens interesser med tanke på annonsestyring.

Google Workspace for Education opererer i samsvar med GDPR

Det er elevene, lærerne og kommunen som eier alle data som er lagret. Kommunen har avtaler med Google som sikrer at dataene ikke kan utleveres til 3. part eller brukes av Google selv.

Sola kommune har inngått databehandleravtale med Google som i detalj regulerer hvordan Google behandler våre data. Avtalen sikrer at elevenes data ikke blir indeksert og brukt til å styre annonser eller bli utlevert til andre. Avtalen sikrer også at norsk lovgivning blir ivaretatt.

Google har engasjert uavhengige revisjonsfirma som kontrollerer at de overholder sine forpliktelser. Med jevne mellomrom publiseres det rapporter fra disse gjennomgangene. Rapportene ligger åpent tilgjengelig


Tilleggstjenester

Sola kommune har aktivert pålogget tilgang til tre tilleggstjenester for elevene: Google Maps, Google Takeout og Youtube. Tjenestene er ikke del av Google Workspace for Education, men Google tilbyr tjenestene i en sterkt begrenset versjon for utdanningskundene.

Etter å ha risikovurdert disse tilleggstjenestene, er vi trygge på at de er innenfor de rammene vi kan akseptere i skolen med hensyn til personvern og eksponering. 


Ofte stilte spørsmål