Skoler i Sola

Sola voksenopplæring

Sola vgs (Fylkeskommunen)

 

Hvilken skole skal barnet gå på?

Når det nærmer seg skolestart, får du et brev fra den skolen barnet skal begynne på. Nedenfor finner du en oversikt over områder i Sola, og hvilke skoler disse områdene tilhører.

Barn har rett til å gå på den grunnskolen i kommunen som ligger nærmest hjemmet (nærskolen). Ønsker du som foresatt at barnet skal gå på en annen skole i kommunen enn nærskolen, kan du søke til nærskolen om å få gå på en annen skole. 

Rett til skoleskyss forutsetter at barnet går på skolen som er nærmest hjemmet. 

 

Skolekretser for barneskolene

Jåsund, Haga, Snøde og Risavika
Risnes, Myklebust
Grannes, Granneslia, Grannessletta, deler av Sørnes
Myklaberget, Myklaberglia, Kristenberget, Joa og Sørnes
Skadberg Vest, Åsenfeltet, Åsenkroken, Åsentunet, Varden, Stemmen
Stangeland, Nonsberget, Varaberget, Skadberg øst, Skadberg sør, Litlaberget, Kjerrberget, Kjerrberg Terasse, Kjerrbergtunet, Sandanger, Vestly, Pellebakken, Uthaug og Jamnholen
Hogstad, Sømme, Tjora, Kolnes og Utsola
Helleland, Dysjaland, Harveland, Gimra, Berg, Tjelta og Høgeholen
Ølberg, Vigdel, Hålandsmarka, Rege og Kvitheifeltet

 

Skolekretser for ungdomsskolene

Elever fra Haga og Storevarden barneskole
Elever fra Sola, Sande (Åsenfeltet, Åsenkroken, Åsentunet, Varden, Stemmen), Røyneberg og Grannes barneskole
Elever fra Sande (Sandesletta sør, Kjeldsberg Ring, Skadberg vest) og Skadberg barneskole
Elever fra Dysjaland og Håland barneskole

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst
Tlf: 51653381

Kart