Skoler i Sola

Sola voksenopplæring

Sola vgs (Fylkeskommunen)

 

Hvilken skole skal barnet gå på?

Når det nærmer seg skolestart, får du et brev fra den skolen barnet skal begynne på. Nedenfor finner du en oversikt over områder i Sola, og hvilke skoler disse områdene tilhører.

Barn har rett til å gå på den grunnskolen i kommunen som ligger nærmest hjemmet (nærskolen). Ønsker du som foresatt at barnet skal gå på en annen skole i kommunen enn nærskolen, kan du søke til nærskolen om å få gå på en annen skole. 

Rett til skoleskyss forutsetter at barnet går på skolen som er nærmest hjemmet. 

 

Skolekretser for barneskolene

 

Skolekretser for ungdomsskolene