Sola voksenopplæring

Hva tilbyr vi?

Vi har undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne og spesialundervisning for voksne med særskilte behov. Vi har også introduksjonsprogram og avdeling for tospråklige lærere. 

Les mer om Sola voksenopplæring her

Søk skoleplass

Søk om plass på norskkurs

Søk om grunnskoleopplæring

Søk om spesialundervisning

Spesialundervisning for voksne

Du kan ha rett på spesialundervisning om du har særskilte opplæringsbehov, som for eksempel:

  • hjelp ved lese-, skrive- og regnevansker 
  • logopedisk eller spesialpedagogisk hjelp ved spesielle talevansker, som f. eks. afasi, stamming og stemmevansker
  • generelle lærevansker, for eksempel ved psykisk utviklingshemming

For å ha rett til opplæring, må en fagperson avgjøre om det er behov for spesialundervisning. En slik vurdering blir foretatt av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller andre sakkyndige.

Undervisningen foregår individuelt eller i små grupper, og tilpasses deltagerens nivå og behov. Samarbeid med andre nær- og fagpersoner er ofte aktuelt.