Ungdomsteam

Hvem er vi?

Sola ungdomsteam jobber for å forebygge rus og kriminalitet blant ungdom. Tilbudet er et frivillig lavterskeltilbud spesielt for barn og unge i alderen 12-18 år og deres foresatte.

Ungdomsteamet er tilgjengelig både på dag- og kveldstid, samt på de arenaene hvor ungdom er. Ansatte i teamet har bred og god kompetanse innen ungdomsarbeid, blant annet med bakgrunn fra politi, skole og sosialfag.

Vi ønsker å spille en viktig rolle for barn, ungdom og familier. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby møteplasser og sosialt fellesskap, råd og veiledning eller tilpasse aktiviteter og tiltak for utsatte grupper. Ungdomsteamet samarbeider tett med blant annet skoler, helsesøster, barnevern, politi, helsestasjon for ungdom og fritidsklubber, med mål om å skape et godt oppvekst- og læremiljø for barn og unge i kommunen.

Dette kan vi hjelpe deg med

  • Følge opp ungdom i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter 
  • Gi råd, veiledning og setter i gang tiltak for grupper og enkeltungdommer 
  • Gi omsorg, hjelp og støtte - være en god og trygg voksen
  • Samtaler med ungdom og foresatte 
  • Motivere til å søke hjelp 
  • Gi råd knyttet til rus

Du kan snakke med oss om alt

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du er bekymret for ditt barn eller din ungdom.

Er du ungdom selv?

Ta gjerne kontakt med oss direkte hvis du vil snakke med voksne som forstår, støtter og som vil at du skal få det bedre. Eksempler på tema ungdom som oppsøker oss vil snakke om er: Skole, venner, familie, seksualitet, følelser, spiseforstyrrelser, vold, overgrep, rus, mobbing, ensomhet og kriminalitet. Du kan snakke med oss om hva som helst. Vi hjelper deg med å komme i kontakt med andre dersom det er nødvendig.

Arbeidet vi gjør er alltid basert på frivillighet og samtykke. 

Hvordan kontakte oss?

Se kontaktinformasjon i menyen til høyre.

Vi møter jevnlig opp på skolene, og er i tillegg tilgjengelige på fritiden og i sosiale medier. Vi kan også komme hjem til dere. 

Foreldre og foresatte kan også ta kontakt om de er bekymret for egne barns situasjon og utfordringer, eller ønsker noen generelle råd.

Kontaktinfo

Pål Nedrebø
Leder Sola Ungdomsteam
Tlf: 96943031
Mob: 96943031
Tone Randulff Stein
Sola Ungdomsteam
Tlf: 40032082
Mob: 40032082
Tom Vidar Johannessen
Tlf: 97402402
Mob: 97402402
Gerny Slettebø Voll
Fagkonsulent
Tlf: 97636439
Mob: 97636439

Adresse

Sola rådhus
Rådhusvegen 21
4050 Sola 

Kart