Karttjenester

Gjennom kommunens karttjenester får du tilgang til oppdatert kommunal kartdata. Du kan bruke karttjenesten til innsyn og produksjon av enkle kart til for eksempel byggesøknader. 

 

 

Se større kart her.

Sola kartportal

Anbefalt karttjeneste for informasjon om eiendom, vann og avløp. 

Du finner kart for Sola her.

Plankart

Anbefalt karttjeneste for informasjon om vedtatte reguleringsplaner og kommuneplan.

Her finner du plankart.

Byggessøknader (Sola kommune GeoInnsyn)

Anbefalt karttjeneste for informasjon og status i byggesøknader.

Besøk Sola kommune GeoInnsyn her. 

Kjøp kartdata

Du kan bestille kart gjennom ulike portaler. Inne på de ulike portalene kan du se hvilke produkter og priser løsningene tilbyr. 

  • E-torget: Her kan du bestille digitale kartdata, eNabovarsel, 3D-modeller og eiendomsopplysninger.
  • Infoland - Her kan du bestille digitale kartdata, nabovarsel og eiendomsopplysninger.
  • ePlassen - Her kan du bestille eiendomsopplysninger og nabovarsel.
Nyttige karttjenester

Temakart Rogaland

Temakart Rogaland er en karttjeneste fra Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Kartverket og en rekke andre parter i samarbeidet "Norge digitalt-Rogaland.
Her finner du karttjenesten Temakart Rogaland (temakart-rogaland.no)


Kartverket 

Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon. 
Se Kartverkets nettsider for mer informasjon (kartverket.no). 

 

Se eiendom - innsynsløsning fra Kartverket

Her kan du finne hvem som er registrert som eier av en eiendom, hvilke heftelser som er tinglyst på eiendommen, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet. Du må logge deg inn via bankID for å få opplysninger fra grunnboka. 
Her finner du innsynsløsningen Se eiendom (kartverket.no).

 

 

 

 

Kontaktinfo

Steinar Polden Sæverud
Tlf: 51653055