Hvorfor er ikke beholderen min tømt?

Av og til er det en grunn til at beholderen ikke er tømt.

Visste du at beholderen kan bli for tung?

Vektgrensen for avfallet i beholderen er:

  • 140 liters beholder: 40 kg
  • 240 liters beholder: 60 kg
  • 660 liters beholder: 100 kg

Avfallet kan fryse fast i beholderen

En papiravis i bunnen av beholderen kan hindre at innholdet fryser fast. Dersom avfallet fryser fast, klarer ikke renovatørene å tømme beholderen.

Feilsortering

Beholderen blir ikke tømt hvis renovatørene oppdager feilsortering.