Hvorfor er ikke beholderen min tømt?

Av og til er det en grunn til at beholderen ikke er tømt.

Visste du at beholderen kan bli for tung?

Vektgrensen for avfallet i beholderen er:

  • 140 liters beholder: 40 kg
  • 240 liters beholder: 60 kg
  • 660 liters beholder: 100 kg

Avfallet kan fryse fast i beholderen

En papiravis i bunnen av beholderen kan hindre at innholdet fryser fast. Dersom avfallet fryser fast, klarer ikke renovatørene å tømme beholderen.

Feilsortering

Beholderen blir ikke tømt hvis renovatørene oppdager feilsortering.

Meld om feil og mangler på renovasjonsbeholderer til kommunen

Du kan melde om feil og mangler på renovasjonsbeholderer.

Dette gjør du ved å melde fra om i appen Min renovasjon.

Min Renovasjon (for iphone)

Min Renovasjon (for android)

Du kan også bruke tømmekalender.no.

Meld om feil og mangler på nedgravde renovasjonsbeholderer til kommunen

Du kan melde om feil og mangler på nedgravde renovasjonsbeholderer.

Meld om feil til kommunen