Hytterenovasjon

Her finner du informasjon om hvor du kaster avfallet når du er på hytta og hvor du får nøkkel til avfallsbeholderne. 

Sesongen for hytterenovasjon i Sola kommune varer fra 1. april til 30. september. Sola kommune plasserer ut avfallsbeholdere på tre steder i kommunen i 2024.

Hvor er beholderne?

 • Ved Tananger gamle kirke
 • Ved Busstasjonen i Sola sentrum
 • På grusplassen ved Havdur-huset på Tjelta

Avfallsbeholdere - Tananger

Avfallsbeholdere - Solakrossen

Avfallsbeholdere - Tjelta

Nye låsbare konteinere kommer

Kommunen har bestilt nye avfallsbeholdere der hytteeiere kan kaste avfallet sitt. Inntil vi får dem, vil vi sette ut midlertidige beholdere for sortering av restavfall, papiravfall og matavfall.

Plastavfallet hentes en gang i måneden sammen med restavfallet. Du kan hente sekker til plastavfallet på Sola bibliotek, både i Tananger og i biblioteket på Sola kulturhus. 

Hytteeiere får nøkkel til avfallsbeholderne

Avfallsbeholderne er låst. Eier du en hytte, kan du hente en nøkkel til restavfalls-/papiravfallsbeholderne og matavfallsbeholderne på rådhuset.

Plastinnsamling

Fram til IVARs sorteringsanlegg er i stand til å motta usortert restavfall igjen, vil Sola kommune samle inn plastavfallet ditt i sekker.

Du kan hente sekker til plastavfallet på Sola bibliotek, både i Tananger og i biblioteket på Sola kulturhus. 

Leverandøren vil hente plastemballasje i sekker en gang i måneden: 

-  Ved Tananger gamle kirke

 • 29. april
 • 27. mai
 • 24. juni
 • 22. juli
 • 19. august
 • 16. september
   

-  Ved Busstasjonen i Sola sentrum

 • 30. april
 • 28. mai
 • 25. juni
 • 23. juli
 • 20. august
 • 17. september

 

-  På grusplassen ved Havdur-huset på Tjelta

 • 30. april
 • 29. mai
 • 26. juni
 • 24. juli
 • 21. august
 • 18. september