Karttjenester

Gjennom kommunens karttjenester får du tilgang til oppdatert kommunal kartdata.

Kart over Sola 

Du kan bruke karttjenesten til innsyn og produksjon av enkle kart til for eksempel byggesøknader.  Søk etter adresse, sted eller eiendom i kartet.

Kart over Sola kommune (kommunekart.com)

Solamodellen - kart i 3D

Solamodelen er en enkel visning av Sola kommune i 3D, med kartlag for eksisterende bygninger, terrengmodell, ortofoto (flyfoto) og vedtatte reguleringsplaner (2D-kartlag på terrenget). 

I tillegg finner du flere vedtatte utbyggingsprosjekt i 3D, slik at du kan se hva som vil bygges i kommunen i nærmeste fremtid. Modellen oppdateres jevnlig i tråd med utbygging og nye vedtak. Merk at disse modellene kun er skisserte løsninger. Mindre avvik kan forekomme. For gjeldende rammer for utbygging, gå til kommunekart.com eller arealplaner.no.

Du finner manøvreringsverktøy og zoom-verktøy til venstre i modellen. Til høyre finner du oversikt over kartlag, tegnforklaring, måleverktøy, tverrsnitt og sol/skygge-visning. 

Gå til Solamodellen (arcgis.com)