Veiledning bruksareal

Bruksarealet er alt innenfor omsluttende vegger og brukes som grunnlag for vann- og avløpsgebyret du betaler.

Der hvor takhøyden er 1,90 meter eller høyere skal alt areal i hver etasje medregnes. Også trapper, ganger, boder og innervegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra. 

Se mer i veilederen Grad av utnytting, fra kommunal og moderniseringsdepartementet.

Beregning av bruksarealet

Vann- og avløpsgebyret du betaler blir beregnet ut fra bruksarealet (BRA), etter Norsk standard 3940. Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken. Ved beregning av BRA er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdige per etasje selv om de ikke har gulv. 

Fra 2024 (ny forskrift for vann og avløpsgebyr) inngår ikke garasje, uisolert hagestue og utvendig bod i BRA og tas ikke med i beregningen av gebyret, så lenge det ikke er innlagt vann.

Før 2024 (gammel forskrift for vann og avløpsgebyr) regnes både garasje, uisolert hagestue, utvendig bod med mer i BRA og tas med i beregningen av gebyret.

Regneregler for bruksareal

Slik regner du ut bruksareal:

  • Der hvor takhøyden er 1,90 meter eller høyere skal alt areal i hver etasje medregnes. Også trapper, ganger, boder og innervegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra.
  • Etasjer med skråtak medregnes areal innenfor 60 centimeter avstand fra en takhøyde på 1,90 meter. Bredde må være minst 60 centimeter.
Illustrasjonen viser en en skalltegning av et hus med kjeller, 1.etasje og loft. - Klikk for stort bilde

 

Feil bruksareal på fakturaen

Mener du at bruksarealet på fakturaen din er er feil, kan du sende oss en henvendelse i skjemaet:

Meld feil på bruksareal (BRA) 

I skjemaet legger du med dokumentasjon, for eksempel takstrapport eller et prospekt, som kan bekrefte riktig bruksareal. 

Da vil vi se på saken og tar kontakt med deg.