Fastlege og legevakt

Legevakt

Hvis det står om liv, ring 113.

Trenger du hjelp med akutt skade eller sykdom utenom fastlegens kontortid, ringer du legevakten på telefon 116 117 (nasjonalt legevaktnummer) for kontakt med legevakten i området du oppholder deg i.

De fleste sykdomstilfeller behandles best av fastlegen som kjenner deg godt og har tilgang til journalen din.

Legevakten kan hjelpe når du:

 • trenger øyeblikkelig hjelp og fastlegen er utilgjengelig
 • trenger medisinsk hjelp på reise innenlands

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege.

Du kan kontakte fastlegen når du trenger hjelp i fastlegens åpningstid. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og hvis du har disse symptomene:

 • akutte lammelser i ansikt eller arm
 • akutt språkforstyrrelse; finner ikke ord eller utydelig tale
 • plutselig og uforklarlig ustøhet
 • bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • brystsmerter i mer enn fem minutter
 • bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

Slik får du fastlege

Finn en fastlege her

 • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.
 • Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
 • Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
 • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du kan bytte lege opptil to ganger per år, og ytterligere én gang hvis du flytter. Et skifte er gyldig fra kommende månedsskifte, men legen får ikke vite om byttet før den 10. i måneden.

I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på helsenorge.no kan du finne mer informasjon om din fastlege og bestille legetime. For å logge deg på løsningen må du oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Les mer om frikort på helsenorge.no.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og omsorgstjenester. Legen har sammen med kommunalsjef levekår et overordnet ansvaret for kommunens legetjenester, herunder fastlegene, sykehjemslegene og helsestasjonslegene. 

Kommuneoverleger:

 • Pernille Hegre Sørensen
 • Sophie Therese Sirevaag Fossberg

 

Kontaktinformasjon: kommuneoverlege@sola.kommune.no, tlf. 915 43 565 (fellesnummer som besvares av tilgjengelig kommuneoverlege).

Smittevern

Kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret for å forebygge smitte og behandling av smittsomme sykdommer.

Varsling av smitte
Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal smittevernlegen kontaktes snarest. Smittevernlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, mattilsynet, fylkeslegen og folkehelseinstituttet.