Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Kommuneoverlegen har myndigheten innen miljørettet helsevern i Sola kommune. Avdeling for miljørettet helsevern i Rogaland Brann og redning er rådgivere/saksbehandlere for kommuneoverlegen. 

Rådgiverne kan gi råd om:

 • inneklima
 • luft-, grunn-, og vannforurensning
 • støy og akustikk
 • internkontroll/HMS-systemer
 • sikkerhet og ulykkesforebygging
 • fukt og muggsopp
 • stråling og elektromagnetiske felt
 • smittevern, blant annet legionella
 • avfall og avfallshåndtering
 • luktproblemer
 • sosiale miljøfaktorer
 • kommunale planprosesser


Fagområder 

 • Skoler og barnehager
 • Badeanlegg
 • Drikkevannskilder
 • Avløpsvann
 • Skadedyrkontroll
 • Grunn-og luftforurensning
 • Radon
 • Støy
 • Røykfritt miljø
 • Frisør- og hudpleie
 • Tatovering
 • Arealplanlegging
 • Badevann
 • Campingplasser, leirsteder m.v
 • Kjøletårn
 • Solarier
 • Ship sanitation

Se Rogaland brann og rednings nettsider for informasjon om de enkelte fagområdene og regelverk. 


Kontakt kommuneoverlege i Sola

kommuneoverlege@sola.kommune.no