Kullingane

Innbyggere som blir 65 blir årlig invitert til en samling for refleksjon omkring livsfasen de er på vei inn i. Vi kaller årskullet for kullingane – de som er i overgangsfasen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen. 

​Hensikten med samlingen er å etablere en relasjon mellom kommunen og kullingane og mellom innbyggere født i samme årskull. Veien videre blir til underveis og i samarbeid med kullingene.

– Vi ønsker å legge til rette for at flere kan planlegge for aktivitet, deltagelse og fellesskap på tvers av generasjoner, sier Sigrun Gard Steinsøy, rådgiver i Sola kommune. 

Har du spørsmål eller ønsker om tema du ønsker å lære mer om når du planlegger din alderdom? Vi vil gjerne høre fra deg. Send en e-post til kullingane@sola.kommune.no.

I filmen under reflekterer flere kullingar over det å gå inn i livsfasen etter et arbeidsliv. Filmen er finansiert av statsforvalteren i Rogaland og og Leve hele livet-satsingen.

Hvordan jobber kullingane og kommunen?

Tilfeldig utvalgte kullingar deltar i en arbeidsgruppe sammen med representanter for kommunen. Dette skjer hver høst, en tid før den årlige samlingen. Kommunen og innbyggere møtes som likestilte og avklarer forventninger til hverandre. Representanter fra kommunen fasiliterer møtene og henter inn fagkompetanse ved behov.

Vi må endre måten vi leverer tjenester på

Stadig flere lever lengre og innbyggernes behov for velferdstjenester fra kommunen øker. Dette krever at vi endrer måten vi leverer tjenester på og utnytter ressursene vi har på best mulig måte. Samtidig er ensomhet blant eldre en av samfunnets større utfordringer. Vi ser behovet for å skape bærekraftige velferdsordninger knyttet til aktivitet, mat, fellesskap, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene vi tilbyr.