Boplikt og driveplikt

 

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og på andre eiendommer. Noen steder er det kommunen som bestemmer at det er boplikt på eiendommen, enten ved forskrift, eller i den enkelte saken. I Sola kommune er loven som bestemmer om det er boplikt på en eiendom.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordloven § 8 har eiere av en eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv, eller ved bortleie. Avtale om bortleie må være skriftlig og gjeldende for 10 år. Eier kan ikke si opp denne avtalen. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Mer informasjon om boplikt og driveplikt finnes på landbruksdirektoratet.no.

Kontaktinfo

Aud-Åse Rosland Mjølsnes
Fagkonsulent Landbruk, seksjon landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 06

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30