Landbruksveier

 

Har du behov for ny vei til landbruksdriften?

Du må søke til kommunen om å bygge landbruksvei. Dersom landbruksnytten utgjør over 50 prosent i veianlegget, behandles søknaden etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften). Har veien under 50 prosent landbruksnytte, vil den behandles etter plan- og bygningsloven.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan du søker om bygging av landbruksvei, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i jordloven, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

 

Kontaktinfo

Leiv Velle Åreskjold
Konsulent, seksjon byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 33 72

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30