Jakt og vilt

 

Jegerprøveeksamen

Det er Sola kommune som er ansvarlig for å arrangere eksamen i Sola. Eksamen skjer via appen «Jegerprøveeksamen». I appen skal du også registrere deg, melde deg opp til eksamen, betale eksamensgebyret, og du kan holde oversikt over dine kurs og eksamensresultater.

Mer informasjon om appen og Jegerprøveeksamen finner du hos Miljødirektoratet

Eksamen 2023

Oppsatte eksamensdatoer for 2023 er:

  • Torsdag 23. februar 2023 kl. 15.00.
  • Torsdag 23. mars 2023 kl. 15.00

Eksamenssted er Sola rådhus. Til eksamen må du ta med gyldig legitimasjon og oppladet mobiltelefon med appen «Jegerprøveeksamen» installert.

Påmelding til eksamen

Påmelding gjøres til leiv.velle.areskjold@sola.kommune.no eller randi.storhaug@sola.kommune.no.

Du vil få en e-post omtrent en uke før eksamen som gir mer informasjon om oppmøte.

Du må også registrere deg som kandidat til jegerprøveeksamen og melde Sola som din eksamenskommune. Dette gjør du ved å fylle ut opplysninger i appen «Jegerprøveeksamen».

Betaling

  • Du må betale eksamensgebyr på kr. 360 før du får avlegge eksamen.
  • Eksamensgebyret betaler du i appen «Jegerprøveeksamen»
     

Rådyrjakt og vald

Kommunen har ansvaret for hjorteviltforvaltningen. I Sola kommune er det gjennom forskrift åpnet for jakt på rådyr. Minstearealet per dyr er 300 daa egnet areal.

Dersom du ønsker å jakte på rådyr må du enten kontakte en valdansvarlig representant (jeger med gyldig rådyrvald) eller søke om opprettelse av nytt rådyrvald.

Søknad om opprettelse av nytt vald

Søknadsskjema og mer om opprettelse av nytt vald finner du på miljødirektoratet.no.

Det er kommunen som behandler søknader om rådyrvald. Søknadsfristen er 1. mai.

Viltforvaltning

Ville dyr er en naturlig del av naturen, og man kan støte på alt fra småfugler til rådyr over alt i kommunen. Sola kommune har mange gode lokaliteter for en rekke fugler, og kommunen har mange våtmarker og vannforekomster som er spesielt viktig for trekkfugler. 

Det er også en del rådyr i Sola, som man ofte kan se i grålysningen og skumringen morgen og kveld. Generelt sett oppfordrer vi til å la ville dyr få være i fred.

Viltforvaltningen i kommunen håndterer spørsmål og andre henvendelser om ville dyr.

Skadet storvilt, vilt i nød og selvdødt vilt

Kommunen skal varsles hvis du kommer over sykt eller skadet hjortevilt med store lidelser. Småvilt (unntatt rovfugl) kan avlives av hvem som helst, forutsatt at dette gjøres på en human måte. Eventuelt kan kommunen kontaktes. Ved påkjørsel av rådyr skal politiet varsles.

Mer informasjon finner du her.

Selvdødt vilt er en naturlig del av naturens syklus. Dødt vilt skal få ligge i fred slik at naturen får rydde opp selv. I særlige tilfeller hvor dødt vilt er særlig skjemmende for omgivelsene (boligfelt, strender, barnehager etc.) kan kommunen kontaktes.

Kontaktinfo

Randi Storhaug
Rådgiver landbruk og miljø
Tlf: 51653409
Leiv Velle Åreskjold
Rådgiver, seksjon byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51653372

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Sentralbord:
mandag til fredag: kl. 10.00 - 14.00