Jakt og vilt

 

Jegerprøven

Alle som skal jakte i Norge må ha bestått jegerprøveeksamen. For å ta jegerprøveeksamen må du ha:

Dette vil så bli registrert i en påmeldingsliste på jegerproveeksamen.no

Det er kommunen som har ansvaret for å gjennomføre jegerprøven for sine innbyggere. Dersom du er innbygger i Sola kommune og har oppfylt kravene for å gå opp til eksamen, kan du melde deg opp til eksamen her. Det vil bli satt opp prøve når det er minimum 3 kandidater.

Til eksamen må du ta med bevis for gjennomført jegerprøvekurs, kvittering for betalt jegerprøvegebyr og gyldig legitimasjon.

Mer informasjon om jegerprøven finner du på jegerproeveeksamen.no og miljødirektoratet sine nettsider.

Rådyrjakt og vald

Kommunen har ansvaret for hjorteviltforvaltningen. I Sola kommune er det gjennom forskrift åpnet for jakt på rådyr. Minstearealet per dyr er 300 daa egnet areal.

Dersom du ønsker å jakte på rådyr må du enten kontakte en valdansvarlig representant (jeger med gyldig rådyrvald) eller søke om opprettelse av nytt rådyrvald.

Søknad om opprettelse av nytt vald

Søknadsskjema og mer om opprettelse av nytt vald finner du på miljødirektoratet.no.

Det er kommunen som behandler søknader om rådyrvald. Søknadsfristen er 1. mai.

Viltforvaltning

Ville dyr er en naturlig del av naturen, og man kan støte på alt fra småfugler til rådyr over alt i kommunen. Sola kommune har mange gode lokaliteter for en rekke fugler, og kommunen har mange våtmarker og vannforekomster som er spesielt viktig for trekkfugler. 

Det er også en del rådyr i Sola, som man ofte kan se i grålysningen og skumringen morgen og kveld. Generelt sett oppfordrer vi til å la ville dyr få være i fred.

Viltforvaltningen i kommunen håndterer spørsmål og andre henvendelser om ville dyr.

Skadet storvilt, vilt i nød og selvdødt vilt

Kommunen skal varsles hvis du kommer over sykt eller skadet hjortevilt med store lidelser. Småvilt (unntatt rovfugl) kan avlives av hvem som helst, forutsatt at dette gjøres på en human måte. Eventuelt kan kommunen kontaktes. Ved påkjørsel av rådyr skal politiet og leder for ettersøk i kommunen varsles.

Mer informasjon finner du her.

Selvdødt vilt er en naturlig del av naturens syklus. Dødt vilt skal få ligge i fred slik at naturen får rydde opp selv. I særlige tilfeller hvor dødt vilt er særlig skjemmende for omgivelsene (boligfelt, strender, barnehager etc.) kan kommunen kontaktes.

Kontaktinfo

Audun Myhre
Leder for ettersøk
Mob: 907 92 131
Randi Storhaug
Rådgiver landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 09

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30