Jakt og vilt

 

Jegerprøve

For å drive med jakt eller fangst i Norge må du ta jegerprøveeksamen. Du må også være registrert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår.

Alle personer som har fylt 16 år, og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha gjennomført jegerprøvekurs og bestått jegerprøve før de kan gå på jakt.

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen.

Kurset er på 30 timer, og består av ni samlinger, der sju samlinger er teoretiske, mens to er praktiske utesamlinger.

Jegerprøvekurs arrangeres av Stavanger og Rogaland Jeger- og fiskerforening (SRJF).

Jegerprøveeksamen

Det er Sola kommune som er ansvarlig for å arrangere eksamen i Sola. Eksamen skjer elektronisk.

Eksamen 2022

Oppsatte eksamensdatoer for 2022 er:

  • Tirsdag 23. august 2022 kl. 15.00.

Eksamenssted er Sola rådhus. Til eksamen må du ta med bevis for gjennomført jegerprøvekurs, kvittering for betalt jegerprøvegebyr og gyldig legitimasjon.

Påmelding til eksamen

Påmelding gjøres til leif.velle.areskjold@sola.kommune.noeller randi.storhaug@sola.kommune.no.

Du vil få en e-post omtrent en uke før eksamen som gir mer informasjon om oppmøte.

Du må også registrere deg som kandidat til jegerprøveeksamen og melde Sola som din eksamenskommune. Dette gjør du ved å fylle ut opplysninger på jegerproveeksamen.no

Etter registrering får du tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge inn på "Min side" .

Betaling

Rådyrjakt og vald

Kommunen har ansvaret for hjorteviltforvaltningen. I Sola kommune er det gjennom forskrift åpnet for jakt på rådyr. Minstearealet per dyr er 300 daa egnet areal.

Dersom du ønsker å jakte på rådyr må du enten kontakte en valdansvarlig representant (jeger med gyldig rådyrvald) eller søke om opprettelse av nytt rådyrvald.

Søknad om opprettelse av nytt vald

Søknadsskjema og mer om opprettelse av nytt vald finner du på miljødirektoratet.no.

Det er kommunen som behandler søknader om rådyrvald. Søknadsfristen er 1. mai.

Viltforvaltning

Ville dyr er en naturlig del av naturen, og man kan støte på alt fra småfugler til rådyr over alt i kommunen. Sola kommune har mange gode lokaliteter for en rekke fugler, og kommunen har mange våtmarker og vannforekomster som er spesielt viktig for trekkfugler. 

Det er også en del rådyr i Sola, som man ofte kan se i grålysningen og skumringen morgen og kveld. Generelt sett oppfordrer vi til å la ville dyr få være i fred.

Viltforvaltningen i kommunen håndterer spørsmål og andre henvendelser om ville dyr.

Skadet storvilt, vilt i nød og selvdødt vilt

Kommunen skal varsles hvis du kommer over sykt eller skadet hjortevilt med store lidelser. Småvilt (unntatt rovfugl) kan avlives av hvem som helst, forutsatt at dette gjøres på en human måte. Eventuelt kan kommunen kontaktes. Ved påkjørsel av rådyr skal politiet varsles.

Mer informasjon finner du her.

Selvdødt vilt er en naturlig del av naturens syklus. Dødt vilt skal få ligge i fred slik at naturen får rydde opp selv. I særlige tilfeller hvor dødt vilt er særlig skjemmende for omgivelsene (boligfelt, strender, barnehager etc.) kan kommunen kontaktes.

Kontaktinfo

Randi Storhaug
Rådgiver landbruk og miljø
Tlf: 51653409
Leiv Velle Åreskjold
Rådgiver, seksjon byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51653372

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Sentralbord:
mandag til fredag: kl. 10.00 - 14.00