Plantevernmidler og gnagermidler

Plantevernmidler 

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgaven med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis er delegert til fylkesmannen og kommunen.

De som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvaret for å ha gyldig bevis samt å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler.

Når du skal få utstedt autorisasjonsbevis etter bestått eksamen må du henvende deg til bostedskommunen. Når kommunen har kontrollert bestått eksamen og registrert deg i registeret vil du fra Mattilsynet få tilsendt beviset i posten.

Aktive gårdsbrukere og veksthusprodusenter anses å ha direkte behov og vil få bevis tilsendt uten videre dokumentasjon. Andre som ønsker autorisasjonsbevis må vise til yrkesmessig behov hvor arbeidsgiver skal bekrefte dette.

Arbeidsgiver bekrefter yrkesmessig behov for autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler ved å fylle ut skjema nedenfor.  

Søk om autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

Gnagermidler

Gnagermidler (rodenticider) til bekjempelse av rotter og mus (gnagere) er kraftige gifter med lang nedbrytningstid, og de utgjør en risiko for både dyr og mennesker. Det er derfor viktig at de som skal bruke gnagermidlene på landbrukseiendom har nødvendig kompetanse.

Gnagermidlene kan deles inn i tre kategorier ut fra hvilken risiko de utgjør: preparater kun for godkjente skadedyrbekjempere, preparater for personer med særskilt autorisasjon og preparater som alle kan kjøpe og bruke. De som har autorisasjonsbevis for plantevernmidler, og som eier og/eller leier en landbrukseiendom, kan ta et tilleggskurs i gnagerbekjempelse og få særskilt autorisasjon. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Du kan søke om autorisasjon for kjøp og bruk av gnagermidler ved å fylle ut skjema nedenfor. 
Forutsentningen for å få en slik autorisasjon er

  • at du har gått på tileggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

Søk om autorisasjon for kjøp og bruk av gnagermidler 

Kontaktinfo

Aud-Åse Rosland Mjølsnes
Fagkonsulent Landbruk, seksjon landbruk og miljø
Tlf: 51 65 34 06

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30