Veterinærvakt

Følgende veterinærer kan kontaktes ved akutte og livstruende skader:

  • Per Aspelund – telefon: 959 10 402
  • Arne Revheim – telefon: 51 54 21 21
  • Mark Welsh – telefon: 459 15 230