Veterinærvakt

Veterinærvakt for produksjonsdyr

Veterinærvakten er for bønder og andre som har storfe, sau, geit, gris og hest. Her er Sola kommune en del av veterinærvaktordningen i Stavanger kommune. På Stavanger kommunes nettsider finner du mer informasjon om veterinærvaktordningen. 


Veterinærvakt for hund, katt og andre mindre dyr

Flere smådyrklinikker i Stavanger-regionen og på Jæren deler på å ha vakt. Kontakt en av klinikkene for å få informasjon om hvem som er på vakt utenfor klinikkenes åpningstider.

 

Hjelpe sykt eller skadet vilt

Hvis du møter et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal du så langt som mulig hjelpe dyret.
På Miljødirektoratets nettsider finner du veileder for hvordan du kan hjelpe.