Leverandørregister

Hvorfor har kommunen et leverandørregister?

Formålet med leverandørregisteret er at Sola kommune skal ha en oversikt over attføringsbedrifter, nyetablerte og lokale bedrifter. Dette gjør det lettere for kommunens innkjøpere å kontakte slike bedrifter ved gjennomføring av minikonkurranser (konkurranser hvor kjøpssum eks. mva er over 100 000 kroner og under nasjonal terskelverdi på 1,3 mill. Kommunen må i disse tilfellene sende tilbudsforespørsel til minimum 3 leverandører, og da vil leverandørregisteret bidra til å synliggjøre lokale leverandører.

Innebærer registrering noen fordeler? 

Det å registrere bedriften medfører ingen rett eller garanti til å få delta i konkurranser eller å levere varer eller tjenester til kommunen. Den største andelen av kommunens innkjøp gjøres gjennom rammeavtaler og kontrakter som blir kunngjort på doffin.no. Det er likevel lurt å registrere bedriften for å gjøre den mer tilgjengelig når kommunen arrangerer minikonkurranser.

Hvem kan registrere seg?

Registeret er forbeholdt

  • nyetablerte bedrifter
  • attføringsbedrifter
  • lokale bedrifter i Sola kommune, uavhengig av stiftelsesdato

En bedrift anses som nyetablert i 5 år etter stiftelsesdato, som attføringsbedrift dersom den tilbyr attføringstjenester (tiltak for å få personer tilbake i jobb), og som lokal dersom bedriften har firmaadresse i Sola kommune.

NB! Registeret er ikke tilgjengelig for andre enn kommunens innkjøpere. Man bør likevel ikke registrere sensitiv informasjon. Det er opp til den enkelte bedrift å ivareta dette.

Når du registrerer bedriften her, bekrefter du at informasjonen er korrekt og gyldig.

Her kan du registrere din bedrift