Næringsliv i Sola

Viktige næringsområder

Sola ligger strategisk til mellom Stavanger og Sandnes kommune. Her finner vi blant annet Stavanger lufthavn Sola, en av landets største flyplasser, og Risavika havn. Disse er med på å gjøre Sola til et knutepunkt i regionen. Rundt 25 000 personer har sitt arbeidssted i Sola kommune, og kommunen har en netto innpendling av arbeidstakere på over 8 000 personer.

Kommunen har flere større næringsarealer:

Lenker

Forus Næringspark AS 

Risavika havn

Stavanger lufthavn Sola

Næringsforeningen

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med næringsavdelingen i Sola kommune? Du når oss på naering@sola.kommune.no