Skatt og avgift

Skatteoppkreveren flytter fra kommunen til Skatteetaten 1. november 2020. I den forbindelse vil saksbehandling i kommunen avvikles fra 21. oktober.

Fra og med 1. november må du kontakte Skatteetaten for henvendelse til skatteoppkreveren.

Les mer på Skatteetatens sider.