Vil du starte egen bedrift?

Her finner du oversikt over de viktigste offentlige innovasjonsaktørene/aktører med offentlig støtte i regionen. Disse bidrar med hjelp og veiledning til oppstart, utvikling, nettverk og kapitalinnhenting for selskapsutvikling. 

Hjelp til oppstart og drift av selskap, og næringsfaglig vurdering

SKAPE: Korte og informative kurs i grunnleggende forretningsutvikling. Åpent for alle som ønsker å delta. 

Inkubator for utvikling av - og investering i - nye selskaper og selskaper i tidlig vekstfase med innovasjonshøyde

Validé: Regional inkubator som utvikler og investerer i nye selskap og innovative ideer fra et bredt lag av samfunnet: Forskning, studenter, gründere, idéhavere og næringsliv. Utvikler selskap fra tidlig oppstart til tidlig vekstfase og har accelerator program som bidrar til å utvikle selskaper effektivt.

Virkemidler for å søke støtte til bedriftsutvikling, forskningsmidler og kunnskapsbasert innovasjon
Gründer- og innovasjonsarenaer for forskning og utvikling
Accelerator-program: Intensive forretningsutviklingsprogram for selskaper i flere faser
Investor miljø og hjelp til å komme i kontakt med nettverk for kapital
Industriklynger: Kompetanse, nettverks- og forretningsutviklings arenaer for forskjellige næringer
Altinn: Starte og drive bedrift

Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. De veileder deg gjennom det offentlige regelverket og tipser deg om støtteordninger og hjelpemuligheter. Du finner også lenker til skjemaer, lovtekster og til fordypning hos andre. 

VINN: Gründeropplæring 

VINN tilbyr gründeropplæring både regionalt og nasjonalt, med kurs og veiledning for gründere.