Informasjon om storulykkebedrifter

Er du nabo til en industribedrift som er underlagt storulykkeforskriften, har du krav på informasjon som handler om din sikkerhet. 

Storulykkebedrifter er virksomheter som behandler og lagrer farlige stoffer. 

Mer om dette finner du på sikkerhverdag.no

Under får du mer informasjon om disse bedriftene:  
 
NorSea AS 
Swire Energy Services AS 

Risavika LNG Production (lenke kommer)
Asco Norge (lenke kommer)
St1 Tananger Terminal (lenke kommer)