Flyktninger fra Ukraina

Her har vi samlet informasjon til ukrainske borgere som søker beskyttelse i Sola kommune. Du finner informasjon om:

  • Registrering av ukrainske borgere
  • Akuttmottak på Sola sjø for ukrainske flyktninger 
  • Midlertidig innkvartering
  • Rettigheter flyktninger har
  • Myndighetenes rolle

 

Dette er myndighetenes roller. Hvem gjør hva? 

Politiet: Registrerer søknader om asyl.

UDI: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre.

IMDi: Koordinerer bosetting- og integreringsarbeid.

Sola kommune: Gir tjenester (helse, skole, barnehage) til flyktninger som bor i mottak eller i akuttinnkvartering, og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDi. 

 

 Nyttige lenker

 

Informasjon hos andre myndigheter