SMS-varsling

Vi bruker telefonvarsling ved driftsforstyrrelser på vei, vann- og avløpsanlegg, samt renovasjonen i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en tekstmelding på mobiltelefonen og eller eventuelt en automatisk oppringning til fasttelefon. Eksempler på varsling kan være ved avbrudd i vannforsyningen, redusert vannkvalitet, vanntrykk eller andre driftsmeldinger.

Vet vi om deg?

Vi forutsetter at telefonnummeret ditt står registrert på deg og din bostedsadresse i kommunen. Har du hemmelig nummer, eller telefon registrert på arbeidsgiver, vil du ikke få korrekt varsling. Står du oppført som eier av telefonnummer som andre i familien benytter, for eksempel mindreårige barn, vil de få den samme varslingen.

Du kan sjekke hvordan du står oppført for varsling på www.servicevarsling.no.

Registrer deg selv

Du kan registrere telefonnummeret ditt på www.servicevarsling.no  og «sjekk din oppføring». Har du eiendom i Sola kommune, men bor et annet sted, kan du også registrere deg her slik at du mottar relevante varslinger for din eiendom. Merk at denne registreringen ikke har sammenheng med registrering på kommersielle aktører som gulesider.no, 1881.no eller lignende. Har du hemmelig telefonnummer vil ikke dette nummeret vises andre steder, selv om du registrerer deg i tilleggsregisteret.

Vi anbefaler også at bedrifter i kommunen registrerer kontaktpersoner slik at bedriften også får relevant informasjon for raskt kunne håndtere driftsforstyrrelser.

Svært sårbare virksomheter kan ta kontakt med kommunalteknikk for å registrere kontaktpersoner. Sårbare virksomheter er de som er avhengig av vann for å holde driften i gang.