Tilfluktsrom i Sola kommune

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for dem som måtte være i nærområdet.

I Sola kommune er det ett offentlig tilfluktsrom, Fjellhallen på Tananger, Storevardvegen 10. Her er det plass til 2000 personer.

I tillegg er det tilfluktsrom på mange offentlige bygg, som skoler, idrettshaller etc. Disse er beregnet på dem som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Det samme gjelder tilfluktsrom som er i privat eie.

På Sivilforsvarets nettsider finner du mer informasjon om tilfluktsrom