Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Hvis klagen sendes via post må den være postlagt før fristen går ut
  • De fleste klager blir behandlet politisk av Utvalg for plan og miljø (UPM)
  • Hvis klagen ikke blir tatt til følge av UPM, sendes den videre til Statsforvalteren, som tar den endelige avgjørelsen

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Begrunnelsen for klagen
  • Den eller de endringene du ønsker
  • Eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Send klagen til

epost@sola.kommune.no

Eller til
Sola kommune
Byggesak/Arealbruk
Postboks 99
4097 Sola

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.

Artikkelliste