Nylig vedtatte reguleringsplaner

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtatt plan. Fristen for å klage er gitt for den enkelte planen.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak
  • Hvis vi ikke er enige i klagen sender vi den videre til Fylkesmannen, som tar den endelige avgjørelsen

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringene du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Send klagen til

epost@sola.kommune.no

Du kan også sende brev til:
Sola kommune
Enhet/avdeling
Postboks 99
4097 Sola

De som sender inn klager får ikke personlig svar på sin henvendelse.

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.

Nylig vedtatte reguleringplaner:

Artikkelliste