Si din mening om planforslag

Du kan sende inn innspill til pågående planer i nærområdet som enten er varslet eller som ligger på høring. 

Send ditt innspill til epost@sola.kommune.no og merk det med planens navn og nummer. 

Husk å sende innspillet innen fristen.

Planforslag til høring

Artikkelliste