Veteranplan

Veteranplanen bidrar til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene. 

Felles Veteranplan

Sammen med Hå, Time, Klepp, Sandnes, Gjesdal og Randaberg, har vi laget en felles Veteranplan for kommunene. Veteranplanen legger vekt på å verdsette, ivareta og følge opp veteranene, både før, under og etter deres tjeneste for landet.

Kommunene Hå, Time, Klepp, Sandnes og Gjesdal har tidligere utarbeidet en felles Veteranplan. I 2023 ble Sola kommune og Randaberg kommune med i arbeidsgruppen, og Veteranplanen ble evaluert og revidert. Den nye Veteranplanen ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2023. 

Veteranplan 2023-2025 (PDF, 2 MB)

– Vi har vært opptatt av at planen blir kort og konkret, med vekt på praktiske og målrettede tiltak. Formålet med planen er at det skal bli lettere for kommunene å levere de rette tjenestene til kommunenes veteraner, sier kommunedirektør i Sola, Knut Underbakke. 

– Et viktig tiltak i planen er at veteranene kan bli benyttet som ressurspersoner i lokalmiljøet, særlig rettet mot skolene. Vi har i arbeidet og møte med veteranorganisasjonene, vært opptatt av at forventningene til det kommunale tjenestetilbudet på dette feltet, ikke skal være annerledes enn det ordinære tjenestilbudet til innbyggerne, sier Underbakke.

Mål for planen

  • Verdsette, ivareta og følge opp veteranene og veteranfamilien, både under og etter internasjonal tjeneste for Norge. 
  • Gjøre det enklere for kommunene å fylle rollen som tjenesteyter for veteranene og veteranfamilien sitt behov i lokalsamfunnet. 
  • Øke samhandling i kommunene og medvirke til at veteraner og familier blir møtt med gjennomgående kompetanse og forståelse. 
  • Fungere som et helhetlig opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner, kommunen og lokalsamfunnet.
  • Fremheve veteranene som en ressurs i dette arbeidet generelt og i skolen spesielt.