Slik sender du inn et innbyggerforslag

Som innbygger i kommunen har du rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret. Du må ha støtte fra andre innbyggere for ditt forslag. Du har også denne retten selv om du er under 18 år. 

Innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven §12. Videre vises det til veileder utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Registrer sakenMinsak.no, en nettportal der innbyggerne kan foreslå saker og samle underskrifter elektronisk.
  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av en valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang.
  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har skrevet under bor i Sola. Mangler adressene kan initiativet avvises.
  • Kontroller underskrifter og send inn saken. Samler du flere enn 300 underskrifter, blir du først bedt om å luke ut underskrifter fra folk utenfor kommunen. Det skjer ved hjelp av en moderator-funksjon i minsak. Har du etter det fremdeles minst 300 underskrifter, klikker du på en knapp som gjør at saken sendes til kommunen.

Hva skjer med din sak?

Kommunen kontrollerer at saken din oppfyller kriteriene for å bli behandlet. Du får skriftlig beskjed om resultatet av kontrollen.

Politisk behandling

Saken sendes til behandling i kommunestyret, som gjør det endelige vedtaket i saken din. Det skal skje senest seks måneder etter at kommunen får den inn, om det er mulig.

Ingen behandling i kommunen

Saker som allerede er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden, og saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag, kan politikerne velge å la være å behandle.

Eksempel

Forslag om en ny idrettsbane kan for eksempel bli vurdert ut fra hvilke andre planer kommunen har for området, hvor lenge andre har ventet på nye baner og hvor mye en slik bane koster. Kanskje politikerne allerede har vedtatt noe om en bane i området?

Mer informasjon om innbyggerinitiativ