Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste folkevalgte organ. Kommunestyret har 41 medlemmer fra ti ulike partier i valgperioden 2023 - 2027.

Kommunestyret samles åtte ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i kommunen. 

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret ledes av ordfører Janne Stangeland Rege (H),  sammen med nestleder varaordfører Jess Milter (Ap).

protrettbilde av ordfører Janne Stangeland Rege - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen


Janne Stangeland Rege (H)

Ordfører

Vis e-postadresse
Telefon 469 08 682

protrettbilde av Jess Milter - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen


Jess Milter (Ap)

Varaordfører

Vis e-postadresse
Telefon: 482 58 324

Kommunestyret består av 41 medlemmer

Gruppebilde av kommunestyret i Sola kommune periode 2023 - 2027 - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

Møter og saksdokumenter

Møtene er åpne for publikum. Skal kommunestyret behandle saker som er unntatt offentlighet blir møtet lukket.

Møtene avholdes som regel i Sola rådhus. 

politisk møteplan finner du møteoversikt, politiske saksdokumenter og protokoller for kommunestyret og øvrige råd og utvalg.

Følg møter i kommunestyret på kommune-TV

Mer informasjon om de folkevalgte

Se informasjon om de folkevalgtes verv i KS´styrevervsregister.