Hva gjør vi?

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i kommunen, og er bindeleddet mellom ordfører, administrasjonen og eksterne aktører. Vi tilrettelegger for kommunens politiske organer og sørger for at formelle prosesser fungerer. 

Du kan henvende deg til politisk sekretariat

  • for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet
  • hvis du har spørsmål om stortingsvalg eller kommunestyrevalg
  • hvis du ønsker å bli meddommer eller har spørsmål rundt utnevnelsen av meddommere