Forliksrådet i Sola

Forliksrådet er første ledd i rettssystemet for sivile saker.

Rådet er både meglingsinstans og domstol.

 

Regjeringen: Les om Forliksrådet