Generell informasjon om valg av meddommere

Kommunestyret skal hvert fjerde år oppnevne nye meddommere. Rekruttering skjer våren etter ny kommunestyreperiode, og skal etter domstolloven §66 første ledd være ferdig innen 1.juli året etter kommunestyrevalget.

Kommunestyret skal hvert fjerde år oppnevne nye meddommere til Stavanger tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten.

I tillegg skal kommunestyret foreslå skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget.

Arbeidet med å rekruttere nye meddommere for neste periode har startet. Det er mulig å melde din interesse ved å sende inn skjema.

Søknad om å bli meddommer

Du binder deg for en fire-års periode som meddommer.

Ingen kan velges både til lagmannsretten og tingretten. Personer som blir valgt til lagmannsretten og tingretten er valgbare som meddommere til jordskifteretten og som skjønnsmedlemmer.