Hva gjør ungdomsrådet?

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen eller fylket, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen eller fylkeskommunen slik at kommunestyret eller fylkestinget har et bedre grunnlag for sine avgjørelser.

Hvilke saker kan ungdomsrådet uttale seg i?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel

  • kultur- og fritidstilbud
  • skolesaker
  • helsetilbud
  • samferdsel og kollektivtilbud
  • miljøsaker
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
  • arealplanlegging
  • kommuneplaner

Tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Sola disponerer 100 000 kroner pr. år som de kan dele ut til tiltak som fremmer aktivitet for ungdom i Sola.

Les mer om tilskudd fra ungdomsrådet

Mer informasjon