Felling og beskjæring av trær, og rydding av vegetasjon

Du må søke om felling eller beskjæring av trær og busker i et kommunalt område. 

  • Mottatte søknader blir normalt behandlet innen to måneder.
  • Ønsker du selv å felle eller beskjære trær på kommunens eiendom, må du få tillatelse fra kommunen først.
  • Tresaker som handler om sikkerhet, prioriteres.
  • Dersom du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning. 

Søk om felling eller beskjæring av trær, eller rydding av vegetasjon